REKENACHTERSTANDEN IN T-DIEL AANGEPAKT
dinsdag 13 oktober 2009 Burgum
 

Het openbaar onderwijs in Tytsjerksteradiel gaat in samenwerking met de gemeente aan de slag met het wegwerken van rekenachterstanden bij leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Deze week wordt daarom een studiemiddag met het thema "doorlopende leerlijn rekenen – wiskunde" georganiseerd.

Alle basisscholen hebben aangegeven op welke manier leerlingen het rekenen op hun school aangeleerd krijgen. Aan het eind van de bijeenkomst zullen de docenten van het OSG Singelland weten hoe ze het beste op hun school het rekenen op kunnen pakken. Het primair onderwijs in Tytsjerksteradiel en Veenwouden weet op haar beurt wat het voortgezet onderwijs verwacht aan bagage op het gebied van rekenen en wiskunde. Vorig jaar koos men voor eenzelfde aanpak met als thema taal. De resultaten hiervan waren erg positief.