DANTUMADIEL VERLIEST ZAAK HUISHOUDELIJKE HULP
dinsdag 09 december 2014 Damwâld
 

​De gemeente Dantumadiel mag de huishoudelijke hulp aan een ouder echtpaar (88 en 89 jaar) niet met ingang van 1 januari 2015 beëindigen. Dit heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland in Groningen dinsdag bepaald. Het echtpaar had bezwaar gemaakt tegen het besluit van de gemeente dat de huishoudelijke hulp in 2015 zou laten stoppen in verband met de komst van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning.

De voorzieningenrechter heeft op de zitting vastgesteld dat de gemeente zich niet baseert op de WMO 2015, maar op de nu nog geldende WMO 2007. Verder kwam naar voren dat de gemeente de huishoudelijke hulp als 'algemeen gebruikelijk' beschouwt. De huishoudelijke hulp kan op basis van de WMO 2007 in beginsel worden beëindigd, als er iets is gewijzigd. De gemeente had de huishoudelijke hulp dus niet mogen stopzetten zonder onderzoek te verrichten naar onder meer de mogelijke gevolgen voor de gezondheid en het welbevinden van het echtpaar. Uit niets blijkt dat de persoonlijke omstandigheden van het echtpaar na het laatste onderzoek in 2012 zijn verbeterd.

Daarnaast heeft de gemeente de huishoudelijke hulp nooit eerder als algemeen gebruikelijk aangemerkt. Op grond van de jurisprudentie moet de gemeente dan bovendien beoordelen of een voorziening ook in het specifieke geval van de betrokkene algemeen gebruikelijk is. Dat heeft de gemeente niet onderzocht.