OUDEJAARSRECEPTIE IN DOKKUM
maandag 06 december 2004 Dokkum
 

In tegenstelling tot andere jaren houdt de
gemeente Dongeradeel dit jaar in plaats van een
nieuwjaarsreceptie een oudejaarsreceptie. Hiertoe
is besloten om zo het bijzondere Bonifatius-jaar
waardig af te sluiten.

De receptie waarin het herdenkingsjaar van
Bonifatius wordt afgesloten. zal op 17 december
plaatsvinden in het gemeentekantoor. De receptie
vervangt tevens de nieuwjaarsreceptie zodat het
college van B&W, raadsleden en andere genodigden
bij deze jaarwisseling een nieuwjaarsgroet moeten
missen.