BRUG VAN SUDERHIEM TOT WARRENHOVE
dinsdag 07 december 2004 Drachten
 

Dinsdagochtend is er tussen de verzorgingshuizen
It Suderhiem en De Warrenhove in Drachten een
verbindingsbrug geplaatst. Met kranen van de BKF
en Wagenborg werd de brug tussen de twee gebouwen
geplaatst. Sinds enkele jaren horen de tehuizen
bijelkaar en aanvankelijk zou It Suderhiem
gesloopt worden. Door het grote gebrek aan
verzorgingsplaatsen in de gemeente Smallingerland
werd daarom gekozen voor een grondige renovatie.

De verpleging van de zorgcentra moeten vaak de
straat over omdat beide tehuizen vallen onder de
stichting Zorg en Service. Vooral 's avonds is
dit voor de verpleegster niet altijd even een
prettig gevoel. Ook wanneer er aktiviteiten
worden gehouden in De Warrenhove kunnen de
bewoners van It Suderhiem nu makkelijk
langskomen zonder buiten door de kou te gaan.

 

Foto's: Andries