9,4 °C

Brandweer redt 'over de kop geslagen' vissers

Publicatie: zondag 26 september 2021

 

REACTIES

Wat in nuver stik, dit neisberjocht.

Bygelyks '..volgens de brandweer..', neffens wa net dan? De lju fan'e brânwacht sille it dochs wol witte, se hawwe dy man dochs sels ut it wetter helle?

jeveeha uit Augustinusga | 26-09-21 | 12.33

Nijsberjocht ;-)

Kijk, wij waren er niet bij. Brandweer meldt iets en dan melden wij de bron. Juist heel transparant. We zoeken nog een en ander uit voor een nieuwe update van het hele verhaal. Gelukkig is alles goed afgelopen!

redactiewaldnet uit Burgum | 26-09-21 | 12.35

Skerp! ;)

Dat jim as redaksje net oeral sels by binne is logysk, al betsjut dat net fuortendaliks dat de berjochtjouwing dan net dúdlik wêze hoecht.

It stik dernei, wat ik opmeitsje kin is dat de helptsjinsten yn aksje kaam binne om't twa mannen yn it wetter leinen, wêr fan at ien net swimme kin. Foar dizze mannen wie gjin medyske help fereaske. Wêr komt dizze tredde man dan no sa gau wei?

Fansels is it foarnaamste dat de man neat slims mankeart!

Bûten myn ge-eamel hjirboppe @redactiewaldnet; Jim doche goed wurk. Net eltsenien wardearret it miskien lieke bot, mar ik persoanlik mei jim nijs(!) tige graach lêze, gean sa troch!

jeveeha uit Augustinusga | 26-09-21 | 12.54

Nei de oanpassings en tafoegings is it ferhaal in stik logysker wurden sjoch ik ;) Wêrfoar tank redaksje!

jeveeha uit Augustinusga | 26-09-21 | 13.16

Natuerlik graach dien.

In nijsberjocht wurdt by tiden wol tweintich kear oanpast sadra der wer in bytsje ynformaasje is. Alinea's rinne dan net altyd mear lekker. Dus wy ha no it hiele ferhaal werskreaun.

redactiewaldnet uit Burgum | 26-09-21 | 14.09

waarom de ene reactie in NL en ut oare yn ut frysk ? kunnen jullie net fryske berichten op de webside sette

wammes uit Uithuizen | 26-09-21 | 15.24

It is dochs net te leauwen dat Drachten sels net iens redders te wetter hat by de brânwacht , en dat die út Ljouwert as Burgum as earne oars wei yn flein wurde moatte ik kaem de bus fan de brânwacht tsjin op de wâldwei doe wiene de mannen al in aerdig skoftsje wiet !

Donkerwite pyt uit Heineburen | 26-09-21 | 18.59

wat in lok dat dy fisker der wie hy fertsjinnet in lintje

pytsnoekbears uit 't Waar | 26-09-21 | 19.07

Moarn earst mar even om een reddingsvest.

gaatse uit Schapehals | 26-09-21 | 21.39

Ik vraag me af hoe je het voor elkaar krijgt om " over de kop" te slaan met dit weer.
Denk dat de vraag gesteld moet worden of het verantwoord is om met z'n gammel bootje te gaan vissen met 2 man erin? En dan ook nog met iemand die niet kan zwemmen..... En dan mogen uiteindelijk alle hulpdiensten weer ingeschakeld worden voor zulke malloten. Maar goed dat ze deze les hebben geleerd, tenminste als ze hem geleerd hebben want als het wat harder had gewaaid/ slechter weer was geweest dan waren ze vermoedelijk al verzopen met deze boot.

bijzonder uit Drachten | 27-09-21 | 07.48

Voor het geven van een reactie op bovenstaand nieuwsartikel dient u eerst in te loggen.

Nog geen account? Klik hier voor een nieuw account of klik hier om in te loggen

9,4 °C
13 inbraken
Nieuwste items
Meest gelezen
5 jaar
10 jaar
15 jaar
20 jaar
Verwijder zoveel mogelijk bubbels in dit klassieke bubbelschietspel.

Of speel iets anders op WâldNet Games.