Logo
Zoeken
Zoeken
3.8 °C

Grutte Pier

DE TRIEME - Grutte’ Pier Gerfols Donia (1480-1520) was een vrijheidsstrijder die vocht tegen de graven van Holland toen zij besloten om Friesland te willen overnemen. De boer was een reusachtige man die beschikte over bovenmenselijke kracht.

Nadat een leger zijn vrouw doodde, ging Pier ten strijde tegen de gouverneur van Friesland, die hij als bezetter zag. Hij richtte zijn eigen leger op dat op de Zuiderzee Hollandse schepen begon te plunderen.

Mei filmcollege fan regiseur Steven de Jong en in optreden van sjongster Carla de Bruine

Waar:Doarpshus De Bazuin
Plaats:De Trieme
Datum:11-02-2023
Aanvang:19.30 uur