Logo
Zoeken
Zoeken
5.1 °C

Huldigingen bij korpsavond brandweer Gytsjerk


 © Jochem Wiersma | Foto 1

 © Jochem Wiersma | Foto 2

 © Jochem Wiersma | Foto 3

 © Jochem Wiersma | Foto 4

 © Jochem Wiersma | Foto 5

 © Jochem Wiersma | Foto 6

 © Jochem Wiersma | Foto 7

 © Jochem Wiersma | Foto 8

 © Jochem Wiersma | Foto 9: ploegleider korps Gytsjerk Bernard Postma

 © Jochem Wiersma | Foto 10: clusterhoofd veiligheidsregio Reitse Terpstra

 © Jochem Wiersma | Foto 11: burgemeester Jeroen Gebben

 © Jochem Wiersma | Foto 12

 © Jochem Wiersma | Foto 13

 © Jochem Wiersma | Foto 14

 © Jochem Wiersma | Foto 15: Romke Rijpma

 © Jochem Wiersma | Foto 16

 © Jochem Wiersma | Foto 17: Jacob Jan Joustra

 © Jochem Wiersma | Foto 18

 © Jochem Wiersma | Foto 19

 © Jochem Wiersma | Foto 20: Romke Soldaat

 © Jochem Wiersma | Foto 21

 © Jochem Wiersma | Foto 22

 © Jochem Wiersma | Foto 23

 © Jochem Wiersma | Foto 24: Ysbrand Douma

 © Jochem Wiersma | Foto 25

 © Jochem Wiersma | Foto 26

 © Jochem Wiersma | Foto 27

 © Jochem Wiersma | Foto 28: Thomas de Vries

 © Jochem Wiersma | Foto 29

 © Jochem Wiersma | Foto 30

 © Jochem Wiersma | Foto 31

 © Jochem Wiersma | Foto 32: Klaas Luinstra

 © Jochem Wiersma | Foto 33

 © Jochem Wiersma | Foto 34

 © Jochem Wiersma | Foto 35

 © Jochem Wiersma | Foto 36

 © Jochem Wiersma | Foto 37

 © Jochem Wiersma | Foto 38: Jan Joustra

 © Jochem Wiersma | Foto 39: Enne Postma

 © Jochem Wiersma | Foto 40

 © Jochem Wiersma | Foto 41

 © Jochem Wiersma | Foto 42

 © Jochem Wiersma | Foto 43

 © Jochem Wiersma | Foto 44

 © Jochem Wiersma | Foto 45

 © Jochem Wiersma | Foto 46

 © Jochem Wiersma | Foto 47

 © Jochem Wiersma | Foto 48