10,9 °C

Vertraging woningbouwkavels te Ee

vr 24 februari 2006 12.39 uur

EE -

Het bouwrijp maken van woningbouwkavels aan Koarte Bùn en Skeperij te Ee loopt vertraging op. Dit komt door een uitspraak van de bestuursrechter die donderdag werd uitgesproken. Bestuursrechter Van Houten van de Rechtbank Leeuwarden heeft de door Dongeradeel verleende vrijstelling voor het bouwrijp maken van de woningbouwlocaties aan de Koarte Bùn en Skeperij te Ee vernietigd.

De gemeente Dongeradeel heeft in de visie van de bestuursrechter ten onrechte een eigenaar van een schuur aan de Skieppereed niet ontvankelijk verklaard bij de behandeling van zijn bezwaarschrift. De gemeente was namelijk van oordeel dat deze eigenaar niet ontvankelijk zou zijn als belanghebbende bij deze uitbreiding van het dorp, omdat de betreffende schuur op meer dan honderd meter van de nieuw voorziene woningbouwlocaties is gelegen.

Omdat bleek dat de eigenaar van deze schuur wel degelijk als belanghebbende is aan te merken, heeft de bestuursrechter vervolgens de procedure nader getoetst. Nu de gemeente niet aan alle procedurevereisten heeft voldaan, trekt de bestuursrechter de conclusie dat het besluit van de gemeente moet worden vernietigd.

De gemeente zal de vrijstellingsprocedure opnieuw starten. Het bouwrijp maken van dit woongebied bij het dorp Ee loopt hierdoor minimaal twee maanden vertraging op. Bij de besluitvorming over een nieuw te volgen vrijstellingsprocedure zal het college van burgemeester en wethouders de zienswijze van de eigenaar van de schuur aan de Skieppereed op inhoudelijke gronden moeten beoordelen.

Overigens kan de gemeente nog overwegen tegen de uitspraak van de Rechtbank Leeuwarden in hoger beroep te gaan. De ontvankelijkheid van de eigenaar van de schuur ten aanzien van genoemde woningbouwlocaties kan in dat geval door een hoger rechtscollege worden getoetst. Een aantal bouwkavels is al verloot. De gemeente zal betrokkenen, dorpsbelang en ook de eigenaar van de schuur aan de Skieppereed nader informeren over de verdere procedure(s).

 

Regionaal nieuws

10,9 °C

12 inbraken

5 inbraken

Nieuwste items
Meest gelezen
5 jaar geleden
10 jaar
15 jaar
Vul de sudoku in met de getallen 1 tot en met 9. Zodat in elke lijn de cijfers 1 tot en met 9 één keer voorkomen.

Of speel iets anders op WâldNet Games.