10,2 °C

Drachten: 1,4 miljoen voor A7-zone

vr 13 oktober 2006 22.03 uur

DRACHTEN - Het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân wil
€ 1.410.000,- beschikbaar stellen voor zeven nieuwe projecten in de A7 zone. Dit geld moet komen uit het Convenant A7, dat tot 31 december 2006 is afgesloten. Provinciale Staten heeft met twee van de zeven projecten reeds ingestemd.

Een van de projecten zijn de verblijfsvoorzieningen Drachtstervaart. Door de aanleg van beweegbare bruggen, steigers, terrasvlonders en oevermeubilair wordt de bereikbaarheid via het water van het hart van Drachten verbeterd en het (recreatieve) verblijfsklimaat versterkt. Het andere goedgekeurde project is het centrumgebied van Gorredijk. Dit wordt opgewaardeerd door de bereikbaarheid en parkeergelegenheid te verbeteren en anderzijds de beeldkwaliteit en woonfunctie te versterken.

Over de overige vijf projecten moet nog worden beslist. Hieronder vallen het masterplan centrum Drachten, de realisatie sloepenmekka Joure, historisch centrum Heerenveen, opwaarderen ruimtelijke kwaliteit Weide Noorderhorne Stadskern Sneek en het ruimtelijke vernieuwingsimpulsen landelijk gebied in Opsterland. Bij dit laatste project moeten nieuwe planologische plannen ontwikkeld worden bij vrijkomende boerderijen. In totaal is met de zeven projecten ruim viereneenhalf miljoen euro gemoeid.

 

Regionaal nieuws

10,2 °C
13 inbraken
Nieuwste items
Meest gelezen
5 jaar
10 jaar
15 jaar
20 jaar
Verwijder zoveel mogelijk bubbels in dit klassieke bubbelschietspel.

Of speel iets anders op WâldNet Games.