7,7 °C

Zes gemeenten kiezen samen vervoer

do 19 oktober 2006 15.32 uur

KOLLUM - Ameland, Schiermonnikoog, Achtkarspelen, Dantumadeel, Dongeradeel en Kollumerland gaan het leerlingen- en Wvg-vervoer en de Regiotaxi uit laten voeren door 'De Combinatie'. De Combinatie bestaat uit acht Friese vervoerders met taxicentrale Waaksma uit Kootstertille als hoofduitvoerder. De overige zeven zijn de BV's van: Taxibedrijf Kort (Oosterwolde), Javo Tours (Drachten), Taxicentrale Oenema (Heerenveen), Taxicentrale Zuid-West Friesland (Sneek), Taxicentrale Noord-West Friesland (Sneek), Kijlstra Personenvervoer (Drachten) en Taxicentrale Boekema (Grou).

De voorlopige gunning is tot stand gekomen door een gezamenlijke Europese aanbesteding. De gunning wordt definitief na een bezwarenprocedure. Het vervoer door middel van de Regiotaxi is hierbij optioneel meegenomen. Dit omdat een aantal gemeenten, in tegenstelling tot bij het leerlingen- en Wvg-vervoer, nog moet besluiten over het al dan niet inzetten van de Regiotaxi. De Europese vervoerders hebben kunnen inschrijven op vijf verschillende 'percelen' (deelopdrachten).

Er werd door drie aanbieders een offerte uitgebracht: De Combinatie, Connexxion Taxi Services BV en R.R. van der Pol uit Franeker. De Combinatie kwam op alle onderdelen zowel qua prijs als kwaliteit als beste uit de bus. De verwachting is dat ten opzichte van de huidige kosten op alle onderdelen (leerlingenvervoer, Wvg en het optionele regiotaxivervoer) besparingen worden opgeleverd.

 

Regionaal nieuws

vandaag, 10.18 uur

Inbraken in Drachten en Ureterp

Advertentie

Advertentie