9,2 °C

Kap populierenstrook op Bûtefjild

ma 28 februari 2011 11.56 uur

FEANWâLDEN -

Deze week is gestart met de kap van de populierenstrook op de voormalige vuilstort in het Bûtefjild bij Feanwâlden. Ook het aangrenzende elzenbosje wordt gekapt. Het kappen past in de plannen van de gebiedscommissie Bûtefjild om het gebied opener te maken. Deze openheid is ook gunstig voor met name de weidevogels.

Over de kap is overeenstemming bereikt met de eigenaar ASR, de gemeente Dantumadiel, de provincie en de plaatselijke vogelwachten. Vóór 15 maart, het begin van het broedseizoen, moet de klus klaar zijn.

De populieren zijn in het verleden geplant op een voormalige vuilstortplaats. Inmiddels zijn ze kaprijp en kan het hout worden geoogst. De provincie heeft hiervoor de benodigde vergunningen verstrekt. Omwonenden zijn in een eerder stadium via een brief op de hoogte gesteld. Er zal ter plaatse geen herplant plaatsvinden zodat het gebied dus open blijft. Met de gemeente Dantumadiel is afgesproken om elders in de gemeente een vergelijkbare oppervlakte met bomen te beplanten.

 

Regionaal nieuws

9,2 °C

4 inbraken

4 inbraken

Nieuwste items
Meest gelezen
 
5 jaar geleden
10 jaar
15 jaar
Vul de sudoku in met de getallen 1 tot en met 9. Zodat in elke lijn de cijfers 1 tot en met 9 één keer voorkomen.

Of speel iets anders op WâldNet Games.