4,4 °C

Eind januari duidelijkheid Sionsberg

wo 07 december 2011 02.22 uur

DOKKUM - Eind januari moet er duidelijkheid zijn over het eventuele behoud van de Medische Spoedopvang en de andere afdelingen van ziekenhuis de Sionsberg in Dokkum. Tot die tijd wordt er vanuit de gemeente Dongeradeel in ieder geval breed ingezet op het behoud van die acute zorg in Dongeradeel. Het college in Dongeradeel heeft daarover contact met zorgverzekeraar De Friesland, met buurgemeenten en contact gehad met het ministerie. Dat liet wethouder Sicco Boorsma dinsdagavond weten tijdens de raadscommissie Samenleving in Dongeradeel. Het ministerie heeft inmiddels een brief terug gestuurd en gaat mogelijk op werkbezoek in Dokkum. Onder andere de continuïteit van de kleinschaligheidstoeslag voor ziekenhuizen is daarbij een belangrijk item.

Ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum wil een aantal afdelingen sluiten om zo in afgeslankte vorm verder te gaan. De afdelingen cardiologie, oncologische chirurgie en de acute 24-uurs zorg vallen onder die maatregelen. Met name de acute zorg is voor de Sionsberg op dit moment een flinke kostenpost omdat die 24 uur per dag, 7 dagen per week geopend is. Het ziekenhuis mag overigens geen politiek stokpaardje worden vond Alma Klaassens-Fennema dinsdagavond. Alma Klaasens-Fennema (Christenunie): “Grutste oarsaak is fansels in jierrenlang proses fan merkewurking yn ‘e soarch. Seker as partijen mei in lanlike fertsjinwurdiging yn Den Haag hawwe we dêr oan meiwurke. Beskiedenheid as polityk is dan ek net mear dan passend”. De meeste partijen hebben hun steun aan de acties voor het ziekenhuis inmiddels toegezegd. Komende zaterdagmiddag om 13.30 wordt een protestmars gehouden voor het behoud van het ziekenhuis. Op internet zijn inmiddels meer dan 5000 petities getekend, daarnaast zijn nog meer dan 1000 papieren exemplaren geteld.

Burgemeester Marga Waanders: “Het gaat hier om meer dan alleen het verdelen van budgetten. We zijn blij met de maatschappelijke actie die is ontketend. We moeten proberen om zoveel mogelijk van de Sionsberg overeind te houden”. Ook wethouder Sicco Boorsma vindt de acties die er vanuit de bevolking worden opgezet goed. “Mar we kinne de ûnrest net weinimme en ek gjin garânsjes jaan.” Haijo Homan moet vanaf 1 januari het ziekenhuis naar een nieuwe, afgeslankte vorm leiden. Homan wordt per 1 januari directeur verandermanagement in De Sionsberg, drie dagen per week en eerst voor een half jaar.

 

Regionaal nieuws

Advertentie

Advertentie