4,5 °C

Positief over mestvergisting Hiaure

wo 07 december 2011 23.02 uur

HIAURE - De gemeente Dongeradeel wil de bouw van een mestvergistingsinstallatie bij een boerderij bij Hiaure gedogen. Het college van B&W staat positief tegenover de plannen van de familie Lawerman om zo’n installatie aan te leggen. De bedoeling is dat het groene gas rechtstreeks een aansluiting krijgt op het lokale net van Dokkum. Hiervoor zal nog een gasleiding gerealiseerd moeten worden van zo’n 2 tot 3 kilometer naar Dokkum. Eigenlijk had Lawerman al in augustus willen beginnen met de bouw van de vergister om voor de zogeheten SDE—subsidie in aanmerking te komen. Door het aanvragen van uitstel moet Dongeradeel niet te lang meer wachten met het geven van toestemming voor de installatie.

Het college van B&W wil een gedoogbeschikking afgeven onder de voorwaarden dat er een volledige aanvraag omgevingsvergunning is ingediend en dat daarna alsnog de uitgebreide procedure van de Wabo wordt gevolgd. De raad moet daar tijdens de eerstvolgende raadsvergadering over beslissen. Als die positief is, kan de installatie al wel in gebruik worden genomen, terwijl de verdere procedures – die 26 weken duren – worden doorlopen.

 

Regionaal nieuws

Advertentie

Advertentie