Logo
Zoeken
Zoeken
-2.5 °C

Opeinde: innovatief wonen in natuur

di 27 november 2012 11.42 uur

OPEINDE - De gemeente Smallingerland werkt aan een bijzonder en innovatief woningbouwproject in Opeinde. Dit project heet 'Nieuwe Marke'. Een Nieuwe Marke is een openbaar toegankelijk natuurgebied van 90 ha. met een klein aantal (max. 45) woningen. De bewoners kopen hier een privé kavel én daarbij worden ze ook gezamenlijk eigenaar van het hele natuurgebied en gaan dat ook zelf beheren.

Het gebied kent drie geschikte locaties voor woningbouw. Hier mogen maximaal 40 tot 45 woningen gebouwd worden. Duurzaamheid, energiezuinigheid en zodanig bouwen dat het passend is in het landschap zijn hierbij belangrijke uitgangspunten.

De woningbouw zal in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) worden gerealiseerd. CPO is een manier van ontwikkelen waarbij een groep particulieren met elkaar optreedt als opdrachtgever. De kopers hebben zo veel vrijheid om de woning volledig naar eigen wensen te bouwen, maar het biedt ook veel kansen om bijzondere voorzieningen mogelijk te maken, zoals een gemeenschappelijke kas of moestuin. Verder bepalen ze bijvoorbeeld ook samen of de wegen verhard of onverhard worden, welke voorzieningen (gas, electra, riolering, etc) nodig zijn.

Een CPO traject vraagt de nodige tijd en energie. Daar tegenover staat dat er meer vrijheid is dan in een regulier bouwtraject en dat, door samen in te kopen, de realisatie vaak goedkoper kan dan in een regulier nieuwbouwplan. Met dit plan slaat de gemeente Smallingerland verschillende vliegen in één klap. In de eerste plaats komt er daarmee een blijvende groene buffer tussen Drachten en Opeinde. Het fraaie landschap blijft behouden en wordt openbaar toegankelijk. En er ontstaat een aantal prachtige woonlocaties.

Voor wat betreft de kavelprijzen gaat de gemeente uit van een bedrag tussen 170 euro en 200 euro per vierkante meter (prijspeil 2011). Dit zijn prijzen die vergelijkbaar zijn met andere, reguliere, woningbouwplannen in de omgeving. De definitieve prijs wordt echter bepaald door wat de CPO-groep aan voorzieningen wenst.
Wanneer zij besluiten om de wegen in het gebied niet te verharden, of bijvoorbeeld geen elektriciteitskabel aan te leggen omdat ze andere voorzieningen voor energie regelen, dan hoeft de gemeente daar ook geen kosten voor te maken. Dat wordt verrekend met de kavelprijs, die dan dus naar beneden kan.

In de loop van 2014 zou de eerste schep de grond in kunnen. Mensen die mee willen doen aan het project kunnen zich melden bij de gemeente.

 

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn

Net binnen....