11.1 °C

Verkoop vliegveld niet eerder dan in 2017

wo 14 oktober 2015 16.30 uur

DRACHTEN - De verkoop van het vliegveld van Drachten zal niet eerder dan in 2017 plaatsvinden. Dat heeft Smallingerland woensdag bekendgemaakt. Er bestaan meerdere scenario's voor de verkoop van het vliegveld. Royal Haskoning DHV (RHDHV) heeft in opdracht van de gemeente onderzoek gedaan naar deze mogelijkheden.

Scenario's
RHDHV beschrijft de voors en tegens van twee scenario's: verkoop en concessie. Bij verkoop komt de exploitatie van het vliegveld geheel voor rekening én risico van de koper. De gemeente heeft dan geen financiële verplichtingen meer ten aanzien van de exploitatie van het vliegveld en loopt dus ook geen risico. Maar bij verkoop heeft de gemeente ook geen zeggenschap meer over de exploitatie en gebruik van de gronden. De gemeente kan hierdoor na verkoop geen invloed hebben op het halen van de doelstellingen die in december 2014 door de raad zijn vastgesteld.

Bij het scenario van concessie sluiten gemeente en de nieuwe exploitant een concessieovereenkomst. In deze overeenkomst staan de verplichtingen voor het gebruik en de exploitatie van de gronden zoals de raad die heeft vastgesteld. Op deze manier houdt de gemeente grip op de ontwikkeling van het vliegveld. De gronden blijven eigendom van de gemeente. Exploitatie van het vliegveld binnen de randvoorwaarden lijkt echter lastig. Het is heel aannemelijk dat een marktpartij de exploitatie niet rond krijgt en bij de gemeente aanklopt voor extra geld.

Verkoop (onder voorwaarden)
Het college van B&W wil het vliegveld verkopen. Blijvende sturing van de gemeente vinden ze niet noodzakelijk. Als de gemeenteraad besluit om bij verkoop van het vliegveld toch voorwaarden te stellen (bijvoorbeeld dat het vliegveld een bijdrage moet leveren aan de lokale economie en recreatie en toerisme), is er sprake van een overheidsopdracht. In dat geval moet de verkoop een aanbestedingsprocedure doorlopen.

Er moet ook een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld voor het huidige vliegveld. Als de bestemming 'vliegveld' blijft, moet de Provincie ook een nieuw Luchthavenbesluit nemen.

Hoe verder?
Het rapport van RHDHV, en de wens van het college om het vliegveld te verkopen, worden naar verwachting over twee weken besproken in de gemeenteraad. Bij een positief raadsbesluit worden de voorbereidingen voor verkoop en de bestemmingsplanprocedure gelijktijdig gestart. De verkoop van het vliegveld zal niet eerder dan in het eerste of tweede kwartaal van 2017 plaats vinden.

Klik hier voor gehele rapport

 

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn

Regionaal nieuws