1,9 °C

Morra en Lioessens worden 'it nije doarp'

vr 04 december 2015 22.25 uur

MORRA -

De dorpen Morra en Ljussens in Noordoost Fryslân hebben hun krachten gebundeld. Met het project ‘it Nije Doarp Moarre Ljussens’ werken zij samen aan een leefbare woonomgeving voor jong en oud. De dorpsbelangen hebben gezamenlijk een drietal werkgroepen benoemd: Wonen, Zorg en Energie. Het project is begroot op € 67.600. Er is een subsidie bij de provincie Fryslân aangevraagd en toegekend van € 13.162,-.

De werkgroep Wonen richt een kleinschalige wooncorporatie op. De corporatie wil nieuwe woningen bouwen of bestaande woningen aankopen en deze verhuren aan de oudere dorpsbewoners. De werkgroep Energie gaat gezamenlijk energie inkopen, energie opwekken en woningen isoleren. In de werkgroep Zorg staat de zorg voor elkaar centraal. Denk daarbij aan omzien naar elkaar, bij elkaar tuinieren of het regelen van vervoer voor senioren van en naar het ziekenhuis en de winkel.

 

Regionaal nieuws

1,9 °C

5 inbraken

14 inbraken

Nieuwste items
Meest gelezen
 
5 jaar geleden
10 jaar
15 jaar
Vul de sudoku in met de getallen 1 tot en met 9. Zodat in elke lijn de cijfers 1 tot en met 9 één keer voorkomen.

Of speel iets anders op WâldNet Games.