2,3 °C
Foto: Geert Huisman

Toneel: Nij Begjin speelt Bella Italia

di 26 januari 2016 21.24 uur

KOOTSTERTILLE -

Toneelvereniging Nij Begjin uit Kootstertille speelt deze week het stuk: Bella Italia. Hieronder het verhaal van dit toneelstuk:

Noflik, dochs, fakânsje yn Itaalje! Sinne, see, strân, rêst en folle net genôch. Net mis mei, sille jo sizze, of wol? Mar dan docht bliken dat twa frijwat mûlrype froulju in hûske hierd hawwe op itselde fakânsjepark as jo. Bekken as skjirren, en ek mei de seden nimme se it net sa nau. No, dan is it mei de rêst en wille fan jo as fakânsjegonger gau dien, of neffens guon dochs net?

As beide froulju dan ek noch beskuldige wurde fan stellen, is de hikke alhiel fan ‘e daam. De ûnderlinge rûzjes rinne withoe heech op. Wolle jo no witte hoe ’t ien en oar der fierder om en ta giet, kom dan op freed 29 of sneon 30 jannewaris nei it Tillehûs yn Koatstertille.

Beide uitvoeringsavonden beginnen om 20.00 uur en de toegang voor niet-leden is 7,50 euro. Meer info via: 0512-3331803 of 0511-444869

FOTONIEUWS


 

Regionaal nieuws

2,3 °C

11 inbraken

5 inbraken

Nieuwste items
Meest gelezen
5 jaar geleden
10 jaar
15 jaar
Vul de sudoku in met de getallen 1 tot en met 9. Zodat in elke lijn de cijfers 1 tot en met 9 één keer voorkomen.

Of speel iets anders op WâldNet Games.