8,7 °C

Wethouder Houkje Rijpstra had een drukke avond met de beantwoording van vele vragen. Maar zoals gebruikelijk sloeg zij met de nodige flair door dat debat heen.

Psy Fi dreunt nog wel even na in T-diel

za 17 september 2016 11.00 uur

BURGUM - Het Psy Fi festival in het Groene Ster gebied bij Leeuwarden, werpt niet alleen elk jaar zijn schaduwen vooruit, maar dreunt ook nog behoorlijk lang na, zo bleek donderdagavond in de gemeenteraadsvergadering van Tytsjerksteradiel. De geluidsoverlast, de afspraken daarover met de gemeente Leeuwarden, de af en toe gebrekkige of onvoldoende communciatie en met name ook het feit dat het Groene Ster gebied vier weken was afgesloten voor de reguliere gebruikers, waren onderwerpen die aan de orde kwamen.

Een vergadering ook die de vuurdoop was voor interim-burgemeester Wilma Mansveld. Maar wie haar donderdagavond bezig zag, kreeg de indruk dat ze dit al jaren heeft gedaan, het kostte haar schijnbaar geen enkele moeite, ook was de voertaal, zoals gebruikelijk, bijna helemaal Fries. Slechts af en toe moest ze even terugkoppelen omdat ze een bepaald woord of uitdrukking even niet begreep. Maar problemen leverde dat niet op.

Psy Fi festival
Theo van Gelder sprak in namens de Stichting Groene Ster Duurzaam en hij begon met wat je een tactische opening zou kunnen noemen, namelijk een compliment aan de gemeente Tytsjerksteradiel voor hun houding ten opzichte van alles wat er met dit festival annex is. "Er is veel bereikt", aldus Van Gelder, maar het feit dat hij insprak, was natuurlijk een teken dat er nog wel het een en ander te verhapstukken was. Hij liet aan de hand van plaatjes zien waar het deze keer aan geschort had wat betreft het geluid. De richting van de geluidsboxen, de plaatsing van de podia, hij sprak zelfs van ‘podium-gate’ omdat er veel heen en weer discussie was geweest over die plaatsing, en niet in de laatste plaats de in zijn ogen veel te lange sluiting van het gebied. "Zo'n lange periode van blokkade van het gebied voor met name de mensen uit Leeuwarden met een kleine beurs is onaanvaardbaar", betoogde Theo van Gelder. Hij vroeg Tytsjerksteradiel er bij de buren op aan te dringen, 'ook al is het van Leeuwarden', om daar wat aan te doen.

Raad
Daarna was het woord aan de raad en daarmee ontspon zich een discussie en werden er vragen gesteld aan het College, in casu wethouder Houkje Rijpstra. Brigitta Scheepsma van GrienLinks vond dat er heel wat verbeterd was ten opzichte van vorige keren, maar ze had met name kritiek op de communicatie: "De gemaakte afspraken zijn niet altijd nagekomen", aldus mevr. Scheepsma. Hessel Bouma (GBT) parafraseerde een bekend credo: "It is mei Ljouwert een spultsje fan 'ik worstel en probeer boven te komen'." Dat Psy Fi 'meifallen is', was volgens Bouma te danken aan de gunstige windrichting: "Dat kin oare kear wol wer hiel oars wêze." Die lange afsluiting was ook hem een doorn in het oog: "Stel dat se it strân by Scheveningen sa lang ôfslute soene."

Lolkje Efdé (VVD) zei dat zij, ze woont in Gytsjerk, 'der kwalik lêst fan hân hat'. Maar: "Ofspraken moatte neikaam wurde, der moat oerlis bliuwe mei Ljouwert." Frans Haenen (CDA) had lovende woorden voor het College en het ambtelijk apparaat, maar hij zei wel degelijk geschrokken te zijn van het procesverloop. Douwe Hooijenga vond het 'spitich dat it no wer sa rûn is, dit fielt net goed, hjir binne wy net bliid mei'. Wijbe Postma (FNP) had het over 'sûn erchtinken' waar het de gemeente Leeuwarden betreft, hij introduceerde in dat verband een nieuw begrip: 'kabaalkultuer'. Sipke van der Meulen (PvdA) sprak zijn volle vertrouwen uit in het overleg tussen Tytsjerksteradiel en Leeuwarden.

En toen was het aan wethouder Houkje Rijpstra om het collegestandpunt naar voren te brengen en de vragen te beantwoorden. "It kolleezje dielt de ferontwaardiging van de Rie, mar ik bin der fan oertsjûge dat hjir gjin sprake west had fan kweade opset, mar fan in minslike fout. Spitich dat it sa rûn is. Mar wy bliuwe yn oerlis mei Ljouwert, elk jier giet it better, dat oerlis giet op basis fan gelykweardichheid, der wurdt absolút rekken hâlden mei ús gemeente." Maar zij wenste nog wel een paar punten voor die overleg-agenda te benoemen, onder ander de opstelling van de podia en het punt van de recreatieve belangen.

 

Regionaal nieuws

8,7 °C
13 inbraken
Nieuwste items
Meest gelezen
5 jaar
10 jaar
15 jaar
20 jaar
Leuke koekjes en kleurrijke snoepjes met leuke animaties.

Of speel iets anders op WâldNet Games.