4,5 °C

Reigersbrug wordt een stuk steiler

do 01 december 2016 09.53 uur

DOKKUM - De brug over de Súd Ie nabij de Reigerstraat in de wijk Fûgellân in Dokkum wordt vervangen door een steile 'hooghout' brug. Dit is een brug met een trap en steilere helling, waar men lopend over heen kan. De brug krijgt een doorvaarthoogte van 2,5 meter (dm-klasse) en maakt onderdeel uit van het programma Súd Ie.

De gemeente Dongeradeel wilde de brug aanvankelijk laten vervallen maar de buurtbewoners waren het hier niet mee eens. Ze gingen in protest en de gemeente gaf vervolgens gehoor aan hun wens om de brug te behouden. Er is nu besloten om een nieuwe brug te plaatsen met een trap en hellingen van 20%. Men kan er wel lopend met een kinderwagen of met een fiets aan de hand gebruik van maken, maar deze brug is te steil om te fietsen.

In oktober zijn de varianten al gepresenteerd aan de buurtbewoners en tijdens de bijeenkomst is wel duidelijk geworden dat de nieuwe brug niet voor iedereen acceptabel is. Om tegemoet te komen aan het behoud van een loopverbinding tussen De Schans en het Fûgellân en recht te doen aan individuele belangen heeft het college van B&W gekozen voor de genoemde variant.

Buurtbewoners wilden graag een brug waar men ook over heen kan fietsen. Deze brug is volgens de gemeente landschappelijk niet inpasbaar. Bovendien hebben de lange- op en afrit nadelige gevolgen voor het zicht vanuit de woningen in de directe omgeving.

De nieuwe brug wordt een zogenoemde ‘hooghout’. Dit is een variant die past bij het dagelijks gebruik van de brug. Schepen uit de DM-klasse, met een doorvaarthoogte van 2.50 meter, kunnen hier straks onderdoor varen. De mogelijkheid om lopend over de brug te gaan, blijft. Om een veilige doorgaande verbinding voor fietsers te behouden, wordt er ook een kleinstukje fietspad vanaf de brug in de Dongeradyk naar de Schans aangelegd.

 

Regionaal nieuws

Advertentie

Advertentie