19.4 °C

Raad Burgum: protest en strijd om Aldtsjerk Foarút

vr 19 mei 2017 13.40 uur

BURGUM - In de raadsvergadering in Burgum werd donderdag stilgestaan bij het overlijden van Evert Castelijn, lange tijd raadslid en wethouder van Tytsjerksteradiel. In een kort in memoriam noemde burgemeester Jeroen Gebben hem een kundig bestuurder en een innemend man: "Evert was een markante verschijning met zijn pijp, zijn Lada en het ontbreken van een jasje. Hij was een man die en hekel had aan ‘kâlde drokte’."

Gebben noemde ook een van de meest opmerkelijke zaken uit de bestuurlijke carrière van Evert Castelijn. Hij kreeg op een gegeven moment, nota bene als geboren Brabander, de portefeuille Frysk toebedeeld. Dat was het verhaal over met name de ‘Fryske plaknammen’. Volgens de burgemeester is de impact daarvan nog af te zien aan de meer dan een meter archiefstukken. Hij noemde en roemde daarnaast de inzet van Evert Castelijn inzake het onderwijs, met name de realisatie van de eerste samenwerkingsschool in Earnewâld. "Evert Castelijn", aldus burgemeester Gebben, "was een vriendelijke, bescheiden en wijze man."

De vergadering was begonnen met de installatie van het nieuwe VVD raadslid Thorwald van der Tooren, hij volgt Lidewij Bergsma op die de vorige vergadering afscheid heeft genomen. Daarna was er het traditionele vragenhalfuurtje. Nynke Koopmans (VVD) wilde weten of deze gemeente wat doet aan de af en toe knellende regelgeving bij evenementen.

Freddy de Haan (FNP) stelde vragen aangaande het, zoals hij het noemde, ‘aparte bouwurkje’ op de Markt in Burgum: "Hoe lang bliuwt dat dêr stean?" Wethouder Geerling Schippers nam in elk geval de twijfel weg over de eventuele sanitaire functie van het gebouwtje: "Nee, it is net in toiletgebou, ek net klandestyn… It is in tydlik plak foar de jildautomaat en it stiet dêr, omdat op dat plak de stroomfersjenning goed is. It bliuwt moai grif wol in jier stean sa’t it no liket."

Lolkje Efdé (VVD) verbaasde zich over de weigering inzake het inzien van extra informatie aangaande de kinderopvang. Zij vond dat ze daar recht op had. Wethouder Doeke Fokkema legde uit dat het te maken had met het feit dat er meerdere partijen bij betrokken zijn. Dat was voor mevr. Efdé niet afdoende: "Wy moatte dat ha, wy hawwe der rjocht op." Burgemeester Jeroen Gebben legde uit dat het te maken had met het ‘vertrouwelijke karakter’. Het was uiteindelijk Ellen Bruins Slot (PvdA) die voor ‘Henriëtte Kissinger’ speelde en daarmee de angel uit de discussie haalde.

Uit de evaluatie van de Jeugd- en Dorpenteams kwam het beeld naar voren van deze gemeente als ’Witte Raaf’. De vraag was uiteraard: ‘dogge wy it sa goed, as docht de rest it sa min’. En Brigitta Scheepsma (GrienLinks) wilde weten wat er dan zo goed gaat. Niettemin kreeg het rapport brede waardering van de raad.

Wethouder Houkje Rijpstra was blij met diezelfde 'brede instemming', maar nu over het armoedebeleid: "Ik ben der hiel wiis mei." Margot Erkelens (PvdA): "Het beleidsplan sluit prima aan bij onze visie." Zij noemde met name de kwetsbare positie van kinderen en daarnaast vroeg ze met name aandacht voor extra zorgkosten die er vaak voor zorgen dat mensen verder in de problemen raken. Henk Siegers (CDA) was ‘heel erg ingenomen’ met het collegebeleid. Hij tracteerde de raad op een ‘korte cursus probleemoplossing’. Hij vond daarnaast dat de landelijke overheid wat dat betreft ‘boter op het hoofd’ heeft. Jantsje van der Veen (CU): "Elk minske is fan wearde en dit belied docht dêr rjocht oan." Ze noemde het een ‘stevich sosjaal fangnet’, maar waarschuwde wel dat de norm niet te hoog moet worden gelegd. Maar: "Wy kinne ús fine yn dit rûmhertige en sosjale belied." Brigitta Scheepsma (GrienLinks) was blij dat de ‘Klijnsma-gelden’ nu vol worden ingezet. Ze gaf het college een compliment: "En dat uit mijn mond!"

In het tweede deel van de vergadering, die al eerder informeel was begonnen buiten in de tuin van het gemeentehuis, waar tegenstanders van de geplande Engie vergister bij het Zwartkruis demonstreerden met spandoeken en ‘mannen in witte pakken’, kwam inspreekster mevr. Rebecca Siebenga aan het woord over datzelfde onderwerp. Het item was afgevoerd van de agenda omdat de raad eerst meer informatie wilde hebben aangaande deze omstreden mestvergister. Daartoe gaat de raad op korte termijn naar Bemmel om te kijken hoe zoiets in de praktijk werkt.

Maar mevr. Siebenga gaf de raadsleden alvast het nodige ‘ter overdenking mee’. “U neemt het onderwerp serieus”, begon ze haar betoog, waarin ze aangaf ‘grote zorgen omtrent de duurzaamheid’ te hebben. "Niets is wat het lijkt, er komt mest uit heel Nederland, dit wordt een afvoerput. Elke 20 minuten komt er een vrachtwagen en dat duurt de klok rond. De veiligheid van een en ander is allerminst gegarandeerd. Je moet er toch niet aan denken dat er iets misgaat, in een waterwingebied nota bene." Zij vond dat een dergelijke vergister niet past in de visie van de gemeente. Buiten was een spandoek te zien met 'Engie de subsidie, wij de shit', maar mevr. Siebenga hield het netjes bij 'wij niets'.

Het laatste spraakmakende item van deze raadsvergadering was de discussie over het plan ‘Aldtsjerk Foarút’, vurig aangezwengeld door Han Westerhof, de woordvoerder van de betrokken stichting. Hij gaf aan waar de schoen wringt: "De provinsje hat ús in stok yn it tsjil stutsen." Hij maakte een even duidelijke als hilarische vergelijking: "In swangerskip duorret meastal in moanne as njoggen, mar dit begjint te lykjen op in oaljefantsdracht. Wy hoopje dat wy yn juny de foarweeën sjen kinne." Hij vond dat de raad het project de ruimte moet geven: "Us hoop is no op jimme festige." Gelbrig Hoekstra (CDA): "It liket my ferstannich dat wy no gjin beslút nimme, wy wachtsje 29 maaie ôf (de datum van het overleg). It soe soer wêze dat it net trochgiet, sa’n moai boargerinisjatyf. Litte wy it in moanne útstelle." En daarvoor kreeg ze de steun van de raad. Wethouder Geerling Schippers sloot in stijl af: "Ik sil my ynsette om ‘Aldtsjerk Foarút’ oerein te hâlden."

FOTONIEUWS


 

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn

Regionaal nieuws