Logo
Zoeken
Zoeken
6 °C

Gemeente zoekt alsnog hulp bij groenonderhoud

do 30 november 2017 16.25 uur

DRACHTEN - Gemeente Smallingerland blijft proberen om de burger te betrekken bij het onderhoud aan het groen in de openbare ruimte. Vanwege een bezuiniging op de leefomgeving kreeg het college van burgemeester en wethouders al eerder de opdracht van de raad om te inventariseren of er draagvlak onder de inwoners is voor zelfbeheer. Dit bleek er niet te zijn. ,,Ik zou ook nee zeggen als het doel bezuiniging is.”

PvdA-fractievoorzitter Trees Flapper gaf dinsdagavond tijdens de raadsvergadering aan dat het voorstel van het college om van het zelfbeheer af te stappen haar ,,in het verkeerde keelgat is geschoten”. De bezuiniging van veertigduizend euro op de leefomgeving blijkt niet meer nodig en daarom is het volgens het college ook niet meer nodig om de stap naar zelfbeheer te maken. ,,Je laat een kans lopen”, motiveerde fractievoorzitter Piet de Ruiter van GroenLinks een amendement, dat de partij samen met de PvdA indiende.

De beide partijen kregen een meerderheid achter zich. ,,Besluit tot het in gang zetten van een beweging met het uiteindelijke doel om het eigenaarschap van de leefomgeving te laten bij de buurt, wijk of dorp. Het onderhoud en beheer van de leefomgeving wordt zo een samenspel tussen overheid en inwoners”, ontvouwt Trees Flapper.

Wethouder Jos van der Horst liep wel warm voor het amendement. ,,Ik ben het met de sprekers eens dat de insteek van bezuinigen verkeerd is geweest. We zien nu ook al dat buurten of scholen parken adopteren voor vrijwilligersvergoedingen. We moeten het beheer en onderhoud van de openbare ruimte zien te borgen. We zitten nog in dat proces. Dat neemt niet weg dat wij de inwoners meer invloed kunnen geven op hun leefomgevingen en ze meer te betrekken op het beleid van de gemeente.”

ELP, SmallingerlandsBelang, SP en de VVD stemden tegen.

 

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn

Net binnen....