21,4 °C
 Regionaal nieuws
 Fotonieuws
 
 Vraag en aanbod
 Uitgaansagenda
Misdaad in je straat
 
 Contact
 Zoeken
 Nieuwsarchief


Aangepaste Lintjesregen in Achtkarspelen

Publicatie: 
za 04 juli 2020 17.41 uur

BUITENPOST - Traditiegetrouw is er ieder jaar rond Koningsdag een Lintjesregen in Nederland. Tijdens de Lintjesregen reikt de burgemeester Koninklijke onderscheidingen (lintjes) uit aan inwoners. Het gaat vaak om inwoners die jarenlang vrijwilligerswerk hebben gedaan of een bijzonder prestatie hebben verricht.

Dit jaar was de Lintjesregen op vrijdag 24 april. Vanwege het coronavirus vond deze dit jaar plaats in aangepaste vorm. Normaal gesproken worden de inwoners die een lintje krijgen met een smoes naar het gemeentehuis gelokt. Dit jaar werden nieuwe leden in de Orde van Oranje-Nassau, op 24 april gebeld door burgemeester Oebele Brouwer. Ook ontvingen ze thuis een oranje boeket bloemen. De ceremoniële uitreiking was deze vrijdag op het gemeentehuis in Buitenpost.

De volgende inwoners van de gemeente Achtkarspelen zijn benoemd:

Mevrouw Janke Sijtske Jouwstra-Bos (Janny) (75) uit Twijzelerheide,
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Janke Sijtske Jouwstra-Bos (ook wel Janny Bos of Janny Jouwstra genoemd) is een begrip in de omgeving van Twijzelerheide en De Westereen. Ze is intensief betrokken bij het leven van veel mensen. Dat is vaak praktisch: hier stofzuigen, daar een bezoekje en een doosje eieren, hier even zorgen voor de kinderen en daar bij iemand de boodschappen doen. Er is altijd hartelijk en persoonlijk contact.

Mevrouw Jouwstra-Bos ondersteunde sinds 1984 diverse gezinnen uit de gemeenschap bij ziekte en overlijden. Daarnaast was en is ze werkzaam in de agrarische onderneming van haar echtgenoot en heeft ze vele vrijwilligersactiviteiten gedaan. Ze was van 1978-1988 vrijwilliger bij de Gereformeerde Kerk te Twijzelerheide als leider van een jeugdclub. Van 1980-1988 was ze actief betrokken bij basisschool De Reinbôge in Twijzelerheide als voorleesmoeder, lid van de ouderraad en organiseerde verschillende activiteiten.

Ook is ze al bijna dertig jaar vrijwilliger bij Protestantse Gemeente De Westereen. Hier is ze ouderling en doet ze vele andere taken. Bij de Christelijke Bond voor Plattelandsvrouwen is ze vanaf 1999 actief. Eerst als voorzitter en tegenwoordig als vice-voorzitter. Daarnaast is ze in 2009 begonnen als vrijwilliger bij de Stichting Zendingsfeesten in Veenklooster, waar ze tot op de dag van vandaag nog steeds actief is.

Mevrouw Antje de Vries-Oosterhof (Annie) (77) uit Kootstertille, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Antje de Vries-Oosterhof zet zich al jaren vrijwillig in voor de samenleving. Zo is ze al ruim dertig jaar actief als bestuurslid en van toneelvereniging Doarpsnocht. Ook is ze grimeur voor de vereniging en verzorgt ze het vervoer voor de ouderen van een naar de repetities. De mensen met wie ze samenwerkte typeren haar als een zeer betrouwbaar en loyaal persoon.

Voor Judovereniging KEO (Kootstertille en omstreken) was ze van 1972 tot 1995 actief. Mevrouw de Vries-Oosterhof organiseerde activiteiten, hielp mee tijdens toernooien en was verantwoordelijk voor de EHBO. In deze periode waren haar drie kinderen ook lid van deze vereniging.

Mevrouw De Vries- Oosterhof is actief EHBO-lid sinds 1979 en is 29 jaar bestuurslid geweest van deze vereniging (afdeling Drogeham-Kootstertille). Ze was een belangrijke kracht binnen het bestuur en organiseerde vele activiteiten voor de leden. Ook was ze betrokken bij de organisatie en bezetting van EHBO-ers op verschillende evenementen in Kootstertille en Drogeham. Veel kinderen van de basisscholen hebben door de vakkundigheid van mevrouw De Vries-Oosterhof hun 'Jeugd EHBO-diploma' gehaald. Ook vandaag de dag is ze nog actief als vrijwilliger en geeft ze EHBO-les op basisscholen en doet ze de coördinatie van medevrijwilligers tijdens evenementen.

In de tijd dat haar eigen kinderen nog op de Chr. Nationale School/CBS 'De Merlettes' zaten, was mevrouw De Vries- Oosterhof zeer actief op deze school. In de periode 1972- 1984 was ze leesmoeder, verzorgde de leerboeken, had ze zitting in de ouderraad en hielp ze bij schminkactiviteiten bij het Sinterklaasfeest en de schoolmusical. Ook nadat haar kinderen van de school waren vertrokken, heeft ze nog jarenlang geschminkt en EHBO-lessen gegeven. Bijzonder om te noemen is dat zij ook nog steeds werkzaam is als pedicure.

De heer Freerk Cornelis Windstra (Freerk) (67) uit Surhuisterveen, Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Freerk Cornelis Windstra is medeoprichter van Basketbalvereniging Belial Surhuisterveen. Hij was hier van 1973 – 2013 veertig jaar actief in verschillende functies, zoals voorzitter, coach en scheidsrechter. Mede door zijn inzet hebben veel mensen in Surhuisterveen en omgeving gebasketbald.

Ook heeft de heer Windstra zich als vrijwilliger ingezet voor de nieuwjaarscommissie Surhuisterveen. In zijn rol bij Plaatselijk Belang, zorgde hij ervoor dat de nieuwjaarsfeesten, ondanks de hoge schade in het voorgaande jaar, kon blijven voortbestaan. De heer Windstra overtuigde de andere bestuurders van Plaatselijk Belang van de plannen voor de nieuwjaarsfeesten. Nadien is er een stichting opgericht, waar hij een bestuursfunctie had. In 2010 werd de heer Windstra voorzitter van Plaatselijk Belang. In die functie organiseerde hij vele bestuursvergaderingen en stelde hij agenda's op. Hij is er verantwoordelijk voor dat de totale geschiedenis (125 jaar) van Plaatselijk Belang is gesorteerd en gedigitaliseerd. Ook is hij betrokken geweest bij het infobord over de Feanster haven en heeft hij de historische films van de excursies van woonzorgcentrum 't Suyderhuys gedigitaliseerd. Bij de renovatie van de Jan Binnenslaan, Gedempte Vaart en de Blauwhuisterweg had hij een belangrijk rol in de voorbereiding, tijdens de uitvoering en in de nazorg.

In 2010 richtte de heer Windstra de website www.surhuisterveen.net op. Hiermee wilde hij de saamhorigheid in het dorp bevorderen en zijn mede-dorpsbewoners informeren. Hij beheert deze website tot op de dag van vandaag.

De heer Andries Jan Nieuwenhuis (Andries) (72) uit Surhuisterveen, Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Andries Jan Nieuwenhuis is al jarenlang vrijwilliger in de wielersport. Geïnspireerd door het succes van zijn broer Emi, werd hij rond 1970 actief als amateurwielrenner en reed hij in het tricot van wielervereniging Drachten en omstreken.

Naast het beoefenen van de sport, heeft hij vijftien jaar lang de redactie van het clubblad 'Op 't Kantsje' voor zijn rekening genomen. In 1979 raakte het actief beoefenen van de wielersport meer en meer op de achtergrond en maakte hij zowel regionaal als nationaal naam als jurylid en microfonist tijdens wielerwedstrijden. Hij werd in de wereld van de sport een bekende verschijning. In de wielersport stond hij aan de microfoon tijdens wedstrijden voor de jeugd, senioren, mannen, vrouwen, amateurs en beroepsrenners.

Naast deze activiteiten heeft de heer Nieuwenhuis zich ook veertig jaar ingezet voor de wielerrondes in Surhuisterveen, variërend van amateurkoersen tot de bekende jaarlijkse profrondes. Ook heeft hij als lid van het Wielercomité Surhuisterveen diverse nationale kampioenschappen georganiseerd. Tot op de dag van vandaag is hij een actieve en zeer betrokken vrijwilliger binnen de organisatie KNWU (overkoepelende sportbond wielrennen in Nederland).

Daarnaast is de heer Nieuwenhuis actief voor de Protestantse Gemeente Surhuisterveen – Boelenslaan. Hij is medeverantwoordelijk voor het tot stand komen van het kerkblad 'Kruispunt', dat elf keer per jaar verschijnt en ongeveer dertig pagina's telt. Hij doet deze werkzaamheden met grote zorgvuldigheid en maximale inzet.

De heer Engbert Minne (Emi) Nieuwenhuis (70) uit Surhuisterveen, Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Engbert Minne (Emi) Nieuwenhuis is vooral bekend geworden als wielrenner. Daarnaast is hij, net als zijn broer Andries Jan, ook bestuurlijk zeer actief geweest. Tot op de dag van vandaag is hij als vrijwilliger nauw betrokken bij veel evenementen en initiatieven. In 1967 reed de heer Nieuwenhuis voor het eerst wedstrijden. Hij won bij de junioren meerdere koersen, maar de echte doorbraak kwam bij de amateurs. In 1971 werd hij de verrassing van het toernooi, tijdens de nationale baankampioenschappen in het Olympisch Stadion te Amsterdam. In dat jaar en later behaalde hij medailles door onder meer Gerrie Knetemann te verslaan.

De heer Nieuwenhuis maakte in die periode ook deel uit van de nationale baanselectie van de KNWU (de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie). In 1977 slaagde hij voor de jurycursus van de KNWU en trad hij net als broer Andries Nieuwenhuis op als jurylid tijdens wedstrijden.

Later pakte hij de actieve sportbeoefening weer op. Hij stond onder meer tijdens de nationale wegkampioenschappen op het erepodium, bij de categorie veteranen. Als wielrenner boekte hij vele tientallen overwinningen in zijn carrière. In 1976 werd de heer Nieuwenhuis lid van het toenmalige Wielercomité in Surhuisterveen. Er werden niet alleen amateurkoersen in het eigen dorp georganiseerd. Vanuit Surhuisterveen werden nieuwe initiatieven voor de wielersport gestimuleerd in Augustinusga, Drogeham en andere dorpen. Dat leidde ook tot de organisatie van noordelijke en zelfs nationale kampioenschappen, op de weg en in het veld. De heer Nieuwenhuis was daarbij één van de meest betrokken vrijwilligers achter de schermen.

Bijzonder is dat de heer Nieuwenhuis ook één van de grondleggers is van de profronde van Surhuisterveen, inmiddels 38 jaar geleden. Hetzelfde geldt voor de Centrumcross, die rond de jaarwisseling wordt verreden. Tot enkele jaren geleden was hij lid van de stichting Wielercomité Surhuisterveen. Als vrijwilliger is hij echter tot op de dag van vandaag bij alle wieler- en fietsevenementen actief betrokken en met zijn ruime kennis en ervaring op veel terreinen van onmisbare waarde.

Het ging en gaat bij de heer Nieuwenhuis niet alleen om de wedstrijdsport. Zo was hij rond 1980 medeoprichter van de toerfietsclub Toervento te Surhuisterveen en initiatiefnemer van de Pieter Weening Classic. Verder heeft hij de aanzet gegeven voor een actie om 'op de fiets' geld bijeen te brengen voor hulpprojecten in Bangladesh. Met behulp van anderen werd hierdoor in de periode 2014-2017 bijna 100.000 euro bijeengebracht. Mede door zijn inzet zijn veel mensen actief geworden op de fiets en heeft Surhuisterveen zich nationaal op de kaart gezet als fiets- en wielerdorp. De jaarlijkse profronde is daar nog altijd het overtuigende bewijs van. Zonder de heer Nieuwenhuis was dit wielermonument niet tot stand gekomen.

In de periode 1990 - 2019 heeft de heer Nieuwenhuis zich zestien jaar lang ingezet als diaken voor de Protestantse gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan. Tussen de vierjaarlijkse perioden door, was hij actief binnen de groep 'autodienst' van de gemeente. Hij heeft al deze werkzaamheden met grote zorgvuldigheid en maximale inzet gedaan.

De heer Harmen Scheepsma (84) uit Surhuizum, Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Scheepsma is vanaf het begin (1988) betrokken bij het dorpsblad van Surhuizum 'Grutte Gelf' en daarmee ook het langst actief van alle vrijwilligers. De heer Scheepsma is niet alleen vast redactielid, maar ook actief als bezorger en distributeur van de inmiddels 475 exemplaren van het dorpsblad. Na achttien jaar actief te zijn geweest als redactielid, ging hij verder met het maken van interviews. Hij verzorgt nog steeds de distributie van het blad naar de bezorgers en naar de adressen buiten de dorpsgrenzen. Hij heeft jarenlang veel uren per week besteed aan het redactiewerk. De computer had zijn intrede nog niet gedaan, dus moest elk stukje met de typemachine worden getikt. De heer Scheepsma heeft ook de lay-out van de voorpagina bedacht, die tot de dag van vandaag nog geel met zwart is. Hij was de aanjager van de redactie en zorgde ervoor dat er met elkaar een mooi blad werd afgeleverd. Voor het dorp is de dorpskrant van grote betekenis gebleken. Het blad heeft een verbindend karakter en dat sluit aan op het karakter van de heer Scheepsma. Na zijn vertrek uit de redactie heeft hij tientallen interviews met dorpsgenoten gemaakt en er daarmee ook voor gezorgd dat de mensen meer over elkaar kwamen te weten en hun (voor)oordelen opzij zetten.

De heer Scheepsma was voorzitter van het schoolbestuur van de Johannes Looijenga-school in Surhuizum in de jaren '60 en '70. Destijds was de school nog zelfstandig en had het schoolbestuur een zeer verantwoordelijke en bepalende rol. De heer Scheepsma kreeg dingen voor elkaar en vervulde daarmee een belangrijke rol in de ontwikkeling van de school en daarmee ook in de vooruitgang van het dorp Surhuizum.

De heer Scheepsma heeft drie periodes zitting gehad in de 'commissie van beheer' van de Pypketsjerke voor de Protestantse Gemeente Surhuizum. Hij heeft jarenlang met veel inzet en betrokkenheid zijn bekwaamheid als verbinder en voorzitter getoond. De heer Scheepsma zat in de bouwcommissie die een ingrijpende verbouwing in 1971 heeft begeleid. Mede dankzij het werk van de heer Scheepsma, is er een gebouw ontstaan dat een grote invloed had op het kerkelijk leven, in zowel de dorpen Augustinusga als Surhuizum.

FOTONIEUWS
   

 

 
REGIONAAL NIEUWS
Poolse winkeldieven gepakt in Burgum

Poolse winkeldieven gepakt in Burgum

Het effect van de lage brandstofprijzen op de energierekening

Het effect van de lage brandstofprijzen op de energierekening

Man betrapt op rijden zonder rijbewijs

Man betrapt op rijden zonder rijbewijs

Aldi in Drachten gaat maand lang dicht

Aldi in Drachten gaat maand lang dicht

Spelers VV Ternaard besmet met corona

Spelers VV Ternaard besmet met corona

Eindelijk: nooit meer losse klinkers door vorst

Eindelijk: nooit meer losse klinkers door vorst

Vrouw zonder mondkapje valt conducteur aan

Vrouw zonder mondkapje valt conducteur aan

Unicum: vijfde dag op rij ergens in Nederland 35 graden

Unicum: vijfde dag op rij ergens in Nederland 35 graden

Werknemer Carglass verduistert 21.000 euro

Werknemer Carglass verduistert 21.000 euro

Dakbrand aan Koelstrawei in Twijzelerheide

Dakbrand aan Koelstrawei in Twijzelerheide

Ropta Boys stopt voorlopig vanwege corona

Ropta Boys stopt voorlopig vanwege corona

Corona op camping Appelhof op Terschelling

Corona op camping Appelhof op Terschelling

Gebouwen in het rood: 5 voor 12

Gebouwen in het rood: 5 voor 12

Duizenden huishoudens korte tijd zonder stroom

Duizenden huishoudens korte tijd zonder stroom

Getuige: 'Brandstichter wilde WâldNet halen'

Getuige: 'Brandstichter wilde WâldNet halen'

Dode vogels in vijver als gevolg van botulisme

Dode vogels in vijver als gevolg van botulisme

Kustwacht gaat hulpvraag op water scheiden

Kustwacht gaat hulpvraag op water scheiden

Scooterrijder gewond bij ongeval op de Koaten

Scooterrijder gewond bij ongeval op de Koaten

ZUCO Dokkum dicht vanwege coronabesmetting

ZUCO Dokkum dicht vanwege coronabesmetting

Man die flat opblies is 'voorbeeldige tbs'er'

Man die flat opblies is 'voorbeeldige tbs'er'

Gezonken boot lekt olie in Dokkumer Ee

Gezonken boot lekt olie in Dokkumer Ee

De heer Hamstra viert 102e verjaardag

De heer Hamstra viert 102e verjaardag

Medewerker Proefverlof raakte besmet in Dokkum

Medewerker Proefverlof raakte besmet in Dokkum

Opnieuw boetes voor snelvaarders

Opnieuw boetes voor snelvaarders

Brandweer blust brandende trekker

Brandweer blust brandende trekker

21,4 °C

Meting: 02.15 uur

14 inbraken

(30 dagen)

14 inbraken

(vorige maand)

 
Nieuwste items
Meest gelezen
 
 
 
5 jaar geleden
10 jaar
15 jaar
 


Speel elke dag een nieuwe uitdagende Sudoku of een ander leuk spel op WâldNet Games. 
 
 
 
Populairste
Nieuwste