-1,3 °C

'Veelverdieners vragen goedkope hulp aan'

wo 02 december 2020 16.29 uur

DRACHTEN -

"Het is tenenkrommend dat mensen met een hoog inkomen niet meer dan 19 euro per maand voor een huishoudelijke hulp bijdragen, terwijl anderen het nauwelijks kunnen betalen." PvdA-raadslid Angela Visser van Smallingerland stoort zich mateloos aan de houding van inwoners van de gemeente, die profiteren van overheidsgeld. Namens haar partij diende ze samen met CDA, ChristenUnie en D66 een motie in om het rijk over te halen daar verandering in te brengen.

De financiering van de WMO en ook de huishoudelijke hulp kost zoveel geld dat "gemeenten er failliet aan dreigen te gaan". CDA-raadslid Corrie Ponne rekende voor dat Smallingerland in 2016 nog 3,3 miljoen aan de WMO-hulp kwijt was, terwijl dat in 2020 al 7,2 miljoen is. In het kader van de bezuinigingen is de alfahulp afgeschaft, maar als mensen niet meer dan 19 euro per maand aan de huishoudelijke hulp bijdragen, dan "is het dweilen met de kraan open". Als gevolg van de stijgende WMO-kosten dreigen mensen minder hulp dan voorheen te krijgen en dat "past niet bij het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen."

De meerderheid van de gemeenteraad vindt dat de Friese gemeenten met het rijk in gesprek moeten gaan. Doel is om de huishoudelijke hulp uit het takenpakket van de WMO te krijgen en daarmee weer inkomensafhankelijk te krijgen. Insteek is om nadere afspraken te maken over de wijze waarop de huishoudelijke hulp als algemeen gebruikelijke voorziening wordt geborgd.

De raadsfracties van ELP en Smallingerlands Belang erkennen het probleem, maar wilden dat de gemeente met ingang van 2021 zelf de inkomenstoets invoert. Mocht het rijk toch de extra kosten toch volledig vergoeden, dan zou dat niet meer hoeven. Als dat niet het geval is, dan zou Smallingerland zich bij proefprocessen daarover kunnen aansluiten. Een meerderheid van de raad zag dat plan niet zitten.

 

Regionaal nieuws