22,5 °C

SP-Smallingerland: Marrekrite mag 4 ton houden

do 13 mei 2021 18.50 uur

DRACHTEN -

Het is nog zeer de vraag of recreatieschap De Marrekrite vier ton aan de provincie Fryslân en gemeenten teruggeeft. De directie kwam met dat advies omdat het schap voor het eerst in zijn bestaan sinds 1957 geld gaat lenen. Dat kan tegen nul procent rente of zelfs tegen een vergoeding, aldus directeur Lourens Touwen dinsdag tijdens de Ronde Tafel in Smallingerland. Voor hem reden om zijn bestuur voor te stellen om de gemeenten hun geld, dat voor de aanleg en onderhoud van onder andere aanlegsteigers wordt gebruikt, weer terug te geven. Smallingerland zou in dat geval zo’n 17.000 euro beuren.

Van SP-fractievertegenwoordiger André van Leeuwen hoeft zo'n teruggave helemaal niet. Hij vindt het idee van De Marrekrite-directie ook helemaal niet passen, omdat tientallen vrijwilligers met de verkoop van wimpels ook geld binnenhalen. In 2021 was dat een recordbedrag van 180.000 euro. "Is dit wel een goed signaal naar de donateurs, die straks het gevoel krijgen dat hun geld aan de provincie en gemeenten wordt teruggegeven", vroeg Van Leeuwen. Het leek hem slimmer toe om de vier ton te reserveren voor de nieuwe huisvesting, die De Marrekrite straks nodig heeft.

Directeur Touwen erkende dat het lastig aan de donateurs en vrijwilligers is uit te leggen dat geld aan gemeenten en provincie wordt teruggeven. Het is volgens hem nog lang niet zeker of het bestuur het directievoorstel overneemt. Financieel adviseur Jaap Jong legde uit de De Marrekrite dit jaar een aantal geldleningen gaat afsluiten, waarop het schap nul procent betaalt of zelfs geld toe krijgt. "Het is gratis geld en dat is de reden om voor te stellen om die vier ton aan de gemeenten terug te geven", aldus Jong. Andere deelnemende gemeenten in de gemeenschappelijke regeling De Marrekrite, zoals Leeuwarden, had ook nadrukkelijk om teruggave van het geld gevraagd.

Waardevolle stukjes grond

Een deel van de financiële reserves zit ook in gronden, die de Marrekrite sinds de oprichting in 1957 van kerken, boeren en watersportverenigingen heeft gekregen. Het gaat om vaak kleine perceeltjes, die geen hoge vierkante-meterprijs hebben, maar wel waardevol voor De Marrekrite zijn. "We gebruiken ze onder andere voor het storten van baggerspecie, die dan niet naar baggerdepots hoeft te worden gevaren. Dat scheelt tienduizenden euro’s op transportkosten."

 

Regionaal nieuws

22,5 °C

9 inbraken

7 inbraken

Nieuwste items
Meest gelezen
 
5 jaar geleden
10 jaar
15 jaar
Vul de sudoku in met de getallen 1 tot en met 9. Zodat in elke lijn de cijfers 1 tot en met 9 één keer voorkomen.

Of speel iets anders op WâldNet Games.