24,4 °C

Lachgas zit in verschillende soorten tanks. Er bestaan in Friesland diverse bezorgservices die de tanks (dag en nacht) langs brengen en later weer ophalen.

Smallingerland werkt aan verbod op lachgas

wo 09 juni 2021 13.48 uur

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland wil met samen met alle Friese gemeenten komen tot een verbod op lachgas. Een gevaar voor de volksgezondheid levert het gebruik niet direct op, zo wordt geconstateerd, maar wel als lachgas overmatig als drug wordt gebruikt.

Tijdens de Ronde Tafel kwam naar voren dat een verbod op lachgas op zich wel helpt, maar in combinatie met preventiemaatregelen meer zoden aan de dijk zet. Aanleiding tot de discussie was het voorstel van de ChristenUnie om het gebruik en verkoop van lachgas in Smallingerlandse horeca te verbieden.

Vooral preventiemaatregelen kunnen effect hebben met een eventueel lachgasverbod, betoogde Fabian Schurink van GGD Fryslân. Hij pleit ervoor om aandacht aan drugsgebruik op scholen te genereren en tegelijkertijd sport en cultuur te bevorderen. Net als Wout Kampherbeek van de Jeugdraad Smallingerland ziet hij veel in het realiseren van een zinvolle vrijetijdsbesteding voor de jeugd. "Kijk naar het welbevinden van jongeren. Een verbod is dan een extra stimulans."

De meeste jongeren komen niet door lachgas alleen in de problemen, maar vooral in combinatie met het gebruik van alcohol, vertelde Nynke Sopers van Verslavingszorg Noord-Nederland. Ook het gebruik van andere drugs draagt aan het gebruik van lachgas bij. Straathoekwerker Dennis Donker van de stichting MOS in Drachten viel haar bij. Ook hij pleit ervoor om niet alleen lachgas in de voorlichting aan jongeren centraal te stellen, maar het gebruik van verslavende middelen in zijn algemeenheid.

Volgens Donker loopt het gebruik van lachgas in Smallingerland terug, maar het college had van de politie en de MOS zelf juist begrepen dat het tegendeel het geval was. Donker: "De zorg daarover is bij ons niet zo groot. Wel blij ben ik dat de politiek er wat mee wil doen. De enige manier om problemen tegen te gaan is samen op te trekken." De straathoekwerker pleit voor maatregelen, die voor de hele gemeente gelden en niet alleen in het centrum van Drachten en op andere mogelijke probleemlocaties.

Burgemeester en wethouders willen eerst naar lopende initiatieven elders in het land kijken. Net als Leeuwarden hebben ook andere gemeenten initiatieven ontplooid om het gebruik van lachgas tegen te gaan. Als er heldere afspraken zijn, dan kunnen politie en boa's ook handhaven. Op dit moment gebeurt dat niet of nauwelijks vanwege gebrek aan personeel, aldus het college.

 

Regionaal nieuws

24,4 °C

7 inbraken

7 inbraken

Nieuwste items
Meest gelezen
 
5 jaar geleden
10 jaar
15 jaar
Vul de sudoku in met de getallen 1 tot en met 9. Zodat in elke lijn de cijfers 1 tot en met 9 één keer voorkomen.

Of speel iets anders op WâldNet Games.