23,4 °C

Uitbrander voor ELP en Smallingerlands Belang

do 10 juni 2021 10.14 uur

DRACHTEN - De raadsfracties van ELP en Smallingerlands Belang kregen er dinsdagavond tijdens Het Debat flink van langs van de overige raadsleden en het college van burgemeester en wethouders. Aanleiding was een motie van de beide partijen, waarin ze suggereerden dat voor het Gaastereiland bij Drachten recreatieplannen zouden bestaan. Omwonenden hadden dat gehoord. Volgens wethouder Robin Hartogh Heys was die informatie uit de lucht gegrepen. Het stoorde hem mateloos dat ELP en Smallingerlands Belang zich van tevoren niet beter hadden laten informeren en klakkeloos op de geruchten van omwonenden af gingen.

"De hele motie lijkt gebaseerd op wantrouwen, wantrouwen en nog eens wantrouwen", begon de wethouder zijn reactie, "De informatie is volstrekt bezijden de waarheid. U gaat af op geruchten." Smallingerlands Belang en ELP hadden gehoord dat op het Gaastereiland plannen voor recreatie en toerisme werden gemaakt, terwijl in het verleden is afgesproken dat de natuur op het eiland ongerept blijft. Alleen op de kop van Gaastereiland is horeca toegestaan, de rest van het gebied heeft de bestemming Groen.

De wethouder had veel liever gezien dat SB en ELP vragen over de kwestie hadden gesteld. Nu presenteerden ze de geruchten als voldongen feit. GroenLinks had naar aanleiding van de aangekondigde motie wel vragen aan het college gesteld en daar in een drie vellen tellende brief uitgebreid antwoord op gekregen. Piet Lesterhuis van GroenLinks haalde in scherpe bewoordingen uit naar SB en ELP. "Het lijkt er op dat deze raad haar eigen waarheid maakt, maar die is nergens op gestoeld."

Lesterhuis verbaasde zich over de motie, die "op wonderlijke wijze en zonder enige kennis van zaken is opgesteld". Net als wethouder Hartogh Heys doelde hij op onder andere de aanname dat bewoners bedragen van 2,5 miljoen en 260.000 euro in de natuur in hun wijk zouden hebben geïnvesteerd en die om niet aan de gemeente hebben gegeven. "Zo ken ik er nog wel een paar", oreerde wethouder Hartogh Heys, "Dat geld komt rechtstreeks van de projectontwikkelaar en niet van de inwoners."

De wethouder benadrukte meerdere malen dat er geen plannen zijn voor het gebied met de bestemming Groen. De gemeente heeft eerder wel overleg met de nieuwe horeca-eigenaar over het Masterplan Oostelijke Poort Friese Meren gehad. Binnen die plannen is gesproken over de kop van Gaastereiland, waar alleen horeca is toegestaan, aldus Hartogh Heys. Toen heeft de eigenaar ook een eerste kladversie van zijn ideeën ingeleverd, maar die is door de gemeente afgewimpeld.

"We doen helemaal niks zonder de gemeenteraad of de bewoners of andere betrokkenen. Als het al zover komt, dan volgen we de officiële weg. Het huidige bestemmingsplan is leidend en dat kan niet zo maar even worden gewijzigd: horeca is nu op de kop toegestaan en de rest heeft de bestemming Groen", aldus Hartogh Heys. Ideeën voor horeca, verblijfsrecreatie en een strand op de kop zijn wel besproken. Een concept-intentieovereenkomst voor die plannen werd ook al op tafel gelegd, maar die is vanwege de strijdigheid met het bestemmingsplan in de prullenmand beland.

Na een schorsing van tien minuten besloten ELP en Smallingerlands Belang hun motie aan te houden. Woordvoerder Meine Hofman zei nog met een aantal vragen te zitten. Bovendien wilde hij weten wat de bewoners van Buitenst-Vallaat, die pal naast Gaastereiland zitten, in een brief aan de gemeente hebben geschreven.

 

Regionaal nieuws

23,4 °C

6 inbraken

7 inbraken

Nieuwste items
Meest gelezen
 
5 jaar geleden
10 jaar
15 jaar
Vul de sudoku in met de getallen 1 tot en met 9. Zodat in elke lijn de cijfers 1 tot en met 9 één keer voorkomen.

Of speel iets anders op WâldNet Games.