23,8 °C

Rol ombudsman Smallingerland wordt nader bekeken

do 10 juni 2021 12.43 uur

DRACHTEN - De rol van een ombudsman of -vrouw in Smallingerland is nog lang niet uitgekristalliseerd. Na verzoeken van de gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders de afgelopen twee jaar gebruikt om een voorstel voor de nieuwe functie te maken. De gemeenteraad had dinsdagavond tijdens Het Debat heel wat noten op haar zang, al waren die lang niet altijd niet eensluidend. Wethouder Bert Westerink reageerde wat moedeloos op de trits aan wijzigingen, die de afzonderlijke raadsfracties op het voorstel wilden aan brengen.

Na bijna een uur stelde burgemeester Jan Rijpstra voor om de behandeling van het collegevoorstel naar de vergadering volgende maand door te schuiven. De komende weken worden alle wensen, ideeën en suggesties van de raadsleden besproken en op een rijtje gezet. Pas dan wordt ook beslist op welke manier de nieuwe ombudsman of – vrouw zijn of haar werk gaat doen. In eerste instantie worden de belangen van de inwoners van Smallingerland twee jaar op de nieuwe manier behartigd. De kosten voor dat werk worden geraamd op 25.000 tot 70.000 euro per jaar. Dat laatste bedrag vond PvdA’er Anton Pieters wel “een smak geld” voor twintig uren werk per week.

De onafhankelijkheid van de nieuwe ombudsvrouw of -man is bij alle raadsleden in Smallingerland onbetwist. Een aantal van hen wilde iemand in dienst van de gemeente, terwijl anderen juist hartstochtelijk voorstander zijn van een externe functionaris. Inwoners, die klachten over het functioneren van het gemeentelijke dienst, zitten niet te wachter op alweer een ambtenaar, die ook in het gemeentehuis werkt’’, reageerde Corrie Ponne van het CDA. Ze wil de functie niet groter maken dan noodzakelijk. Haar voorkeur gaat uit naar een 'stiper’ uit de eigen organisatie, die de inwoners onder het genot van een kopje koffie helpt met hun problemen, maar dat wel met gezag doet.

Andere fracties zoeken de onafhankelijkheid van een ombudsvrouw of -man juist buiten de gemeentelijke organisatie. Alle raadsleden zijn het er wel over eens dat klachten over de gemeente, waarmee inwoners worstelen, goed en deugdelijk moeten worden aangepakt. Bovendien wil de raad elk half jaar over het ombudswerk worden geïnformeerd.

 

Regionaal nieuws

23,8 °C

6 inbraken

7 inbraken

Nieuwste items
Meest gelezen
 
5 jaar geleden
10 jaar
15 jaar
Vul de sudoku in met de getallen 1 tot en met 9. Zodat in elke lijn de cijfers 1 tot en met 9 één keer voorkomen.

Of speel iets anders op WâldNet Games.