17,4 °C

Op deze plek komen drie woonwagenstandplaatsen

wo 16 juni 2021 14.30 uur

DRACHTEN -

Als de gemeenteraad van Smallingerland akkoord gaat, dan worden er na lange tijd weer woonwagenstandplaatsen in Drachten gerealiseerd. Het gaat om drie stuks en ze krijgen een plek aan de Wetterwille. De woonwagen-bewoners vragen al lange tijd om nieuwe plekken en dit is de eerste invulling hiervoor.

Een behoefte onderzoek uit 2019 geeft aan dat er in totaal behoefte is aan 18 nieuwe standplaatsen voor woonwagens. Dit onderzoek gaf ook een aantal locaties aan waaronder de Wetterwille. In dat onderzoek komt ook een locatie bij Drachtstercompagnie naar voren waar maximaal 12 woonwagens een plek kunnen krijgen. Op deze gronden was in het verleden al een woonwagenkamp aanwezig. Voor deze gronden hoeft geen procedure te worden doorlopen omdat deze
gronden al de juiste bestemming hebben.

Om het realiseren van de standplaatsen aan De Wetterwille ook planologisch mogelijk te maken is het bestemmingsplan 'De Wetterwille – Drie woonwagenstandplaatsen' opgesteld. Tegen het plan zijn in de afgelopen periode vier zienswijzen ingediend. Het college van Smallingerland schrijft in het raadsvoorstel: "Er wordt tegemoetgekomen aan de ingediende zienswijze door af te zien van het laten aansluiten van De Wetterwille aan De Meer. Dit is de locatie waar het huidige woonwagenkamp zich bevindt."

Het gemeentebestuur denkt dat het een goede locatie is. "De ontwikkeling sluit aan bij een al bestaand woonwagenkamp. Tussen de nieuw te realiseren woonwagenstandplaatsen en de aan de westkant gelegen woningen blijft een brede groenstrook met waterpartij liggen. De huidige structuur van het groen blijft behouden."

 

Regionaal nieuws