8,5 °C

© WâldNet

Centrale As lekt zware metalen onder Dokkum

wo 22 september 2021 18.20 uur

DOKKUM - Bij een aantal taluds lekt de Centrale As vervuild hemelwater de berm in. Dat heeft de provincie Fryslân woensdag bekendgemaakt. De aannemer heeft bij deze taluds geen folie gebruikt waardoor waarschijnlijk zware metalen kunnen weglekken.

De lekkages spelen parten in het gedeelte van de Centrale As tussen Dokkum en De Westereen. De rest van de weg is aangelegd door een andere aannemer die wel folie heeft toegepast. Door de vervuilling wordt ook het asfalt beschadigd.

Staalslakken

De lekkages zijn na onderzoek ontdekt in de ophogingen van de viaducten bij De Falom en Broeksterwâld en bij het knooppunt afslag De Westereen (allen tussen Dokkum en afslag De Westereen). Het gaat om zogenaamde staalslakken. Dit materiaal bij de viaducten is aangebracht tegelijk met de aanleg van de weg in de jaren 2015 en 2016.

Onderzoek naar N361

Mogelijk is ook het viaduct over de Stroobosser Trekfeart een plek waar lekkage optreedt. De weg wordt daarom eind september drie dagen afgesloten voor een uitgebreid onderzoek.

Eerste ontdekking

De wateruittreding in de berm werd eind 2017, een jaar na de opening - voor het eerst ontdekt. Dit gebeurde bij de noordelijke ophoging van het viaduct Trekfeart. Dit water komt op een tweetal plaatsen van enkele vierkante meters groot uit het slakken-pakket.

Door de reactie van het water met de slakken is dit water sterk pH verhoogd (alka- lisch). Dit water neemt metalen en andere stoffen mee (uitloging) naar het laagste punt van uittreding. Er is inmiddels een tijdelijke oplossing bedacht om het milieu niet te vervuilen met de zware metalen.

De Falom

Bij het viaduct bij De Falom werd in het voorjaar van 2018 wateruittreding ontdekt. Ook hier komt het water waarschijnlijk uit het slakken-pakket. De aannemer van dit uitvoeringscontract heeft ook een tijdelijke oplossing geregeld. Enige tijd is er een gecontroleerde lozing op de Falomsterfeart geweest.

Afslag Damwâld

Bij de afslag naar Damwâld werd in het voorjaar van 2018 ook lekkage van alkalisch water ontdekt. Zo was er een zichtbare aantasting van de graszode op enkele kleine plekken in de bermen. Op deze locaties was geen sprake van verontreiniging van het oppervlaktewater.

Hoe kan het?

Door de reactie van water met staalslakken is er sprake van zwel van het staalslakkenpakket. Onder zwel wordt verstaan het toenemen van het volume als gevolg van de werking van water. Op meerdere plekken leidt dit tot scheurvorming in het asfaltpakket, zichtbaar aan het oppervlak van het wegdek.

Folie

Bij het andere deel van de Centrale As heeft de debetreffende aannemer gekozen voor een water-afdichtende folie op het slakkenpakket om te voorkomen dat water kan indringen. Dit lijkt vooralsnog te werken. De aannemers van de noordelijkere delen hebben deze keuze niet gemaakt en hadden het vertrouwen dat er een korst zou ontstaan om water tegen te houden.

Het gevolg van de indringing van hemelwater en/of grondwater is dat dit water in contact komt met de staalslakken en een reactie aangaat met bepaalde bestanddelen uit deze slakken. Niet uitgesloten is dat ook water dat van onderop kan komen mede oorzaak kan zijn van de wateruittreding.

Oplossing

Nu de meeste onderzoeken bijna zijn afgerond moet er gewerkt worden aan een oplossing, zo vindt de provincie. De herstelplannen van de aannemers moeten nog door de provincie worden beoordeeld en goedgekeurd. Tevens worden deze plannen tegelijk besproken met en voorgelegd aan de bevoegde gezagen.

Financieel

Ook is nog niet duidelijk wie opdraait voor de kosten. "Hoewel de provincie vooralsnog van mening is dat de betreffende aannemingsbedrijven dat moeten doen, moet daarover nog overleg met hen plaatsvinden." aldus de provincie Fryslân.

 

Regionaal nieuws

8,5 °C
10 inbraken
Nieuwste items
Meest gelezen
5 jaar
10 jaar
15 jaar
20 jaar
Leuke koekjes en kleurrijke snoepjes met leuke animaties.

Of speel iets anders op WâldNet Games.