10.3 °C

© Jochem Wiersma

Kramer over Anjum: 'gjin drip alkohol hân, mar dochs in kater'

vr 14 januari 2022 00.01 uur

DOKKUM - Het optreden van de mobiele eenheid in Anjum kwam donderdagavond ter sprake tijdens de raadsvergadering van Noardeast-Fryslân. Burgemeester Kramer liet de raad weten: "It is hiel spitich sa't it gien is, takom jier wol ik dit net wer. ik hie gjin drip alkohol hân, mar dochs hie ik in kater...."

De noordverordening in Anjum werd dezelfde avond door de gemeenteraad bekrachtigd. Er werd daarbij kort gesproken over de kwestie. Uiteindelijk zal een onafhankelijk onderzoek duidelijkheid moeten geven over wat er precies is gebeurd in de nacht van 30 op 31 december 2021 in het dorp.

De heer Sytsma vroeg zich af: "Binne dit insidinten of is der struktureel wat oan de hân?" De reactie die het CDA vaak hoorde was: "Gebeurt dit in ús gemeente?"

De heer De jager (CU) zei: "Hoe hat it sa mis gean kint?" Er moeten volgens het raadslid lessen worden getrokken. Hoor en wederhoor is belangrijk om alles duidelijk te krijgen. Ook wil hij weten hoe de gemeente de komende jaarwisseling gaat voorbereiden om wat dit jaar is gebeurd te voorkomen.

Raadslid Soepboer (FNP) wilde niet met de vinger wijzen maar staat ook achter de evaluatie dat plaats zal vinden. "Wat lokt no wat ut?" was zijn prangende vraag. Geweld tegen hulpverleners keurt hij ten alle tijden af. "Der is no folle mear bard dan allinich dat...." Hij wilde ook een onafhankelijk onderzoek naar wat er allemaal is gebeurd.

De heer Braaksma (gemeentebelangen) gaf aan: "Wy hope dat, wat der bart is, net wer barre sil en dat net dêrtroch de tradysjes dy't wy heech yn it faandel ha, aansens de nek omdraaid wurde...."

De heer Talsma (BVNL) vond het 'lestich stik'. Zijn partij walgt van geweld tegen hulpverleners. Hij wilde wel weten waarom er politie-inzet is geweest terwijl de brandweer geen hulp zou hebben gevraagd. Burgemeester Kramer kon daar donderdagavond nog geen antwoord op geven. Hij vindt dat de evaluatie hier een antwoord op moet gaan geven.

In een beknopte reactie liet burgemeester Kramer weten wat er gebeurd was. "Der wie in hinderlaach lein ferline jier" en dat wilde de groep dit jaar opnieuw doen. Vanuit het dorp kwamen in de tussentijd veel klachten en sommige mensen werden zelfs bedreigd. Er was een kleine groep die zich boven de wet stelde.

Kramer gaf duidelijk aan dat hij staat voor de veiligheid van alle inwoners: "It kin net sa wêze dat minsken yn 't doarp fuort narre wurde, bedrige wurde - streekrjocht - en dat se sa benaud binne dat se jûns har hûs ut flechtsje moatte om't se benaud binne foar gefolchen fan de brannen. Dat kin wy net akseptearje my syn allen...."

Vooraf aan de inzet waren er geluiden dat bepaalde gebouwen in brand zouden worden gezet en dat er opnieuw hinderlagen zouden worden gelegd. Ook waren er bij de politie signalen dat mensen van buitenaf werden opgeroepen om naar Anjum te komen om tegen de politie te vechten. Zo'n 20 tot 25 auto's die zich bij de McDonald's hadden verzameld, konden nog gekeerd worden.

Het optreden van de ME en de politie heeft uiteindelijk gewerkt. Er zijn volgens Kramer inmiddels gesprekken geweest met dorpsbelang, de politie en de jongeren. Iedereen gaf aan: "Dit wolle wy net wer...." De Corona zou de grote oorzaak zijn geweest waardoor de jongeren zich gedragen hebben zoals ze zich hebben gedragen.

 

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn

Regionaal nieuws