10.1 °C
© WâldNet

Wildcamera's geplaatst op industrieterrein

vr 14 januari 2022 09.30 uur

EASTERMAR - Diverse faunavoorzieningen en wildcamera's zijn onlangs geïnstalleerd op bedrijventerrein Skûlenboarch/Westkern bij Kootstertille en Eastermar. De plaatsing maakt onderdeel uit van het pilotproject 'Samen investeren in biodiversiteit' van de stichting Ynnatura waaraan negen bedrijven en de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel deelnemen met als doel de verscheidenheid aan flora en fauna op het industrieterrein te verbeteren.

De verscheidenheid aan flora en fauna in het land gaat snel achteruit. Bedrijven dragen - veelal onbewust - hieraan bij door bouw en uitbreiding van bedrijfsterreinen en kantoorpanden. Om de biodiversiteit op het industrieterrein Skûlenboarch/Westkern te verbeteren zijn negen daar gevestigde bedrijven (Stertil, Nederlandse Gasunie, Weboma, Asfalt Productie Kootstertille, Van Assen Sloopwerken & Recycling, Brouwer & Brouwer, Combex, VBI Schuilenburg en Vermilion Energy) en de betreffende gemeenten vorig jaar gestart met een uniek project van de stichting Ynnatura.

Nadat eerst een algemeen format is ontwikkeld, zijn voor elk bedrijf en voor het totale industrieterrein biodiversiteitschetsen gemaakt die in de komende periode zullen worden uitgevoerd. Een onderdeel hiervan is het plaatsen van faunavoorzieningen zoals nestkasten, bijenhotels en nectarkroegen. Zo werden medio december nestkastjes voor bijvoorbeeld mezen gemonteerd aan onder andere de voorkant van het bedrijfsgebouw van Oosterhof Holman BV en nestkasten voor een slechtvalk bij Asfalt Productie Kootstertille BV en bij VBI Schuilenburg BV.

Monitoring en kennis delen

Monitoring en het delen van kennis vervullen ook een belangrijke rol in het project. Zo is vorig jaar een nul-monitoring uitgevoerd waarvan de resultaten zijn verwerkt in een databestand en ingevoerd in de landelijke database NDFF (Nationale Databank Flora en Fauna). Deze inventarisatie betrof bloembezoekende insecten als wilde bijen, dagvlinders en zweefvliegen, als ook libellen, vegetatie en vogels. Om in de toekomst meer inzicht te krijgen in de zoogdierfauna plaatsten medewerkers van ecologisch bureau Faunax in december twaalf cameravallen. De resultaten van deze wildcamera’s zullen periodiek worden verwerkt en voor belangstellenden zichtbaar worden gemaakt.

Om andere bedrijven te stimuleren tot deze aanpak is de stichting Ynnatura van plan in de toekomst presentaties te organiseren over het project en de resultaten.

Voor meer informatie: www.ynnatura.nl

FOTONIEUWS


 

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn

Regionaal nieuws