11.7 °C

© WâldNet

Zeven provinciale fracties stellen vragen over spuitvrije zones

di 18 januari 2022 16.11 uur

LEEUWARDEN - Zeven provinciale fracties (GrienLinks, PvdD, SP, D66, PvdA, FNP en 50plus) stellen vragen over de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen die wordt gebruikt in Fryslân. Met name over de bollenteelt maken de partijen zich zorgen: “In verschillende Friese en Drentse gemeenten hebben bewoners ( vooral in de buurt van bollentelers) ernstige zorgen geuit over het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de directe omgeving van hun woningen.

Ze maken zich zorgen over hun gezondheid, over het milieu en over biodiversiteit. Wij willen van ons college weten hoe dat in Fryslân zit en wat we er aan kunnen doen”.

Spuitvrije zones en vermindering gebruik bestrijdingsmiddelen

De partijen vragen het Friese college om overzicht waar en met wat voor bestrijdingsmiddelen er gespoten wordt. Jochem Knol (GL) namens de partijen: “En als dat niet duidelijk is, of het college ook bereid is om dat te onderzoeken. Wij willen daarnaast graag bredere spuitvrije zones in Fryslân in gebieden waar met bestrijdingsmiddelen gespoten wordt. Ook willen we weten hoe deze spuitvrije zones planologisch geregeld kunnen worden".

"De link tussen gezondheid (de ziekte van Parkinson bijvoorbeeld) en bollenteelt lijkt steeds duidelijker te worden. Het is nu de hoogste tijd om een tandje bij te zetten in vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen en omwonenden, boeren zelf en het milieu te beschermen tegen de gevolgen van het gebruik ervan.”

Meten=weten

Recent zijn de resultaten bekend geworden van door het Drentse burgerinitiatief Meten=Weten uitgevoerde onderzoek naar aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in de bodem, het water en van gewassen.

Meten=Weten heeft 87 monsters genomen uit onder andere (moes-) tuinen, natuurgebieden, akkerranden, volggewas, oppervlaktewater, compostbulten, bodem, mest, en lucht en die in diverse onafhankelijke laboratoria laten onderzoeken op aanwezigheid van pesticiden. In de monsters werden 132 verschillende bestrijdingsmiddelen, biociden en hun metabolieten aangetroffen.

Uit het onderzoek van Meten=Weten blijkt dat er vrijwel overal bestrijdingsmiddelen voorkomen. Er wordt zelfs gesproken over een deken van bestrijdingsmiddelen.

Met name rond percelen waar bollenteelt en specifiek lelieteelt plaatsvindt lijken zeer hoge concentraties bestrijdingsmiddelen aanwezig te zijn. Meten=weten verwijst ook naar het onderzoek van de Gezondheidsraad naar de gevolgen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De Gezondheidsraad dringt aan op onderzoek en voorzorgsmaatregelen.

 

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn

Regionaal nieuws