15.9 °C

© WâldNet

Ongenoegen over 'achterkamertjes-proces' in Achtkarspelen

do 19 mei 2022 22.20 uur

BUITENPOST - Met een spoeddebat kwam donderdagavond in Achtkarspelen het grote ongenoegen van de oppositiepartijen tot uiting over het proces om te komen tot een nieuwe coalitie. Het spoeddebat werd aangevraagd door de ChristenUnie, PvdA/GroenLinks, PVV en Forum voor Democratie.

Na twee maanden is er nog weinig openbaar gemaakt over de huidige onderhandelingen van het CDA met het GBA en FNP. En dat zit niet lekker bij de oppositie. "Wy witte niks wylst dat wol dúdlik ôfpraat is...." zo liet Toos van der Vaart-Kralt van de ChristenUnie weten. Alles zou open en transparant zijn. "It is oant no ta - foar ús - net dúdlik dat dit gebeurd is....."

Input

Jouke Spoelstra (CDA) reageerde hoofdzakelijk namens de beoogde nieuwe coalitie. Hij vond het juist belangrijk om het over de inhoud te hebben in plaats van het proces. Ook zou juist de informateur bevraagd moeten worden als het over het proces zou gaan. Spoelstra gaf verder aan dat vorige week een mail was verzonden naar alle partijen om 'input' te gaan leveren om zo tot een raadsbreed bestuursakkoord. De oppositiepartijen vonden - op hun beurt weer - dat het juist deze avond over het (gesloten) proces moest gaan.

Jammer

Tjitske Veenstra (GL) betreurde de gang van zaken. Ze gaf aan dat juist in het duidingsdebat was afgesproken om eerst in gesprek te gaan en daarna zou men terugkomen bij de raad. "Dat is net gebeurd, dy stap is oerslein en dat fyn ik jammer...." Veenstra was overtuigd om het eerst over het proces te moeten hebben voordat de raad verder kan. "Wy moatte as partijen ek achter it proses stean foardat wy trochdrave...."

Spoelstra draafde er vrij vlot over heen door nogmaals de partijen op te roepen om deze avond hun speerpunten aan te leveren om zo tot een zo breed mogelijk bestuursakkoord te komen.

1000 - 0

Jeffrey Graansma (PVV) vatte in zijn repliek alles treffend samen. Hij vond dat dit niet de definitie van een raadsbreed akkoord kon zijn. "Dat soe wêze dat er fan te foaren gjin koalisje forme wurdt dy't al in mearderheid hat, en kompromissen slúten hat. Noch foardat de opposysje mei dwaan mei, stean wy 10 - 0 achter. Miskien wol 100 - 0." De informateur zou nota bene in zijn mail geschreven hebben dat de oppositiepartijen hun punten konden inleveren die vervolgens door de coalitie wordt beoordeeld..... "Dan stean wy wol mei 1000 - 0 achter...."

Proces

Spoelstra bleef maar hameren om in het openbaar 'input' geven aan de onderhandelende partijen. Dat deed de oppositie niet omdat zij het juist wilden blijven hebben over het proces. Er werd namelijk volgens de oppositie pas gevraagd om 'input' toen de drie coalitie-partijen elkaar hadden gevonden.

Hânrikking

Tjibbe Brinkman (FNP), die al 16 jaar raadslid is, benadrukte dat een verandering in bestuurscultuur veel tijd nodig heeft. Hij opende de aanval op de Christenunie in de voorgaande coalitie-processen. "De ChristenUnie, dy't hjir al jierren sitten hat, hat ús noch noait in hânrikking dien, ha noch noait ús frege mei 'wat wolle jim ynbrenge?' en no't se der foar it earst útfalle, no yn iens binne se foar transparaansje...." Brinkman benadrukte wel dat iedereen in de raad zich wel serieus gevoeld moet worden.

Pat

De avond eindigde in een patstelling tussen de oppositiepartijen en de beoogde coalitiepartijen. De oppositie betreurde de gang van zaken en de coalitie vond dat het proces goed was verlopen en dat er juist input is gevraagd aan alle partijen om tot een raadsbreed bestuursakkoord te komen. Alleen de FNP gaf toe dat het proces niet helemaal goed gelopen is.

 

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn

Regionaal nieuws