Account
Logo
Zoeken
Zoeken
1.6 °C

Fusie Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel (of niet)

di 07 februari 2023 15.52 uur

BURGUM - De gemeentebesturen van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel willen binnen enkele maanden een uitspraak van de gemeenteraden. In april moeten de raadsleden besluiten of de gemeenten fuseren (of niet).

De aanleiding hiervoor zijn meerdere problemen in de werkmaatschappij 8KTD. Een groot deel van de ambtenaren werken daarin samen voor de twee gemeenten. Volgens de colleges van B&W draait deze werkmaatschappij niet lekker.

Werkdruk en ziek

Er is een hoog verloop van personeel en ambtenaren vinden het moeilijk om voor twee gemeentes te werken. Er is bovendien hoge werkdruk en een hoog ziekteverzuim.

De werkmaatschappij was ooit in het leven geroepen om o.a. veel geld te besparen. Er werd sinds 2015 gewerkt onder het motto van 'samen, tenzij...' en nu blijkt dat het niet werkbaar is.

Doorpakken

In een onderzoek van Berenschot kwam in 2021 al naar voren dat de colleges en raden moeten 'doorpakken' en zich vol moeten verbinden aan 8KTD, in de praktijk wordt dit niet gezien of ervaren.

Snel besluit

De gemeenteraden moeten nu binnen drie maanden tot een besluit komen. Kortgezegd: de twee gemeenten gaan fuseren, of niet. Ook kan er nog een derde gemeente gezocht worden voor een eventuele fusie. Volgens de beide colleges is de urgentie erg groot omdat zij een bestuurlijke verantwoordelijkheid hebben in het belang van de medewerkers en inwoners.

Niet duurzaam

"Trochûntwikkeling fan dizze foarm fan gearwurking jout de organisaasje en dêrmei de gemeenten gjin duorsum en goed wurkber takomstperspektyf,’ zegt Oebele Brouwer, burgemeester van Achtkarspelen en portefeuillehouder Samenwerking.

Toekomstbestendig

"Der is ferlet fan struktuerele en takomstbestindige keuzes foar ús organisaasje. Dit freget om besinning op de keazen foarm fan gearwurking', zegt Tytsy Willemsma, wethouder Tytsjerksteradiel en portefeuillehouder Organisatie en Ontwikkeling. Dit bleek ook uit de evaluatie van bureau Berenschot en de onderzoeken onder medewerkers. 'As kolleezjes en rieden ha wy dêr in bestjoerlike ferantwurdlikens yn. Foar ús meiwurkers én ús ynwenners,’ aldus Willemsma.

Traject

De colleges laten nu een raadsvoorstel (24 februari) maken waarna de raadsleden de conclusie van de gemeentebesturen kunnen onderschrijven. Zij zijn zich ervan bewust dat de discussie hierover veel impact op het personeel en daarmee de organisatie heeft. Daarom is er gekozen voor een kort traject. Op 14 maart volgt een informatiebijeenkomst met colleges en raden. Op 20 april 2023 zou er dan een besluit moeten vallen. Mogelijk wordt dat later.

 


Poll: Fusie Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel?

 
 
 
Ja  
22.3%
 
 
 
Nee  
77.7%
121 stemmen - poll is beëindigd

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn

Net binnen....