15,7 °C

Noardeast-Fryslân: 25 dorpen krijgen Friese plaatsnaam

di 08 juni 2021 20.14 uur

DOKKUM - 25 dorpen in Noordoost Friesland krijgen op 1 januari 2023 een nieuwe Friese naam. Dat staat in het introductieplan Friese plaatsnamen dat de gemeente dinsdag heeft vastgesteld. De gemeenteraad moet nog definitief over het besluit beslissen. Op 8 juli wordt het plan besproken. Het wijzigen van de plaatsnamen kost de gemeente 448.000 euro.

Het gaat om de dorpen:

Aalsum, Anjum, Augsbuurt, Bornwird, Ee, Engwierum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen, Hiaure, Holwerd, Kollumerzwaag, Lioessens, Metslawier, Morra, Niawier, Oosternijkerk, Oostmahorn, Oostrum, Oudwoude, Paesens, Triemen, Veenklooster, Waaxens, Westergeest en Zwagerbosch.

De nieuwe naam wordt:

Ealsum, Eanjum, Augsbuert-Lytsewâld, Boarnwert, Ie, Ingwierrum, Hantumerútbuorren, Hantumhuzen, De Lytse Jouwer, Holwert, Kollumersweach, Ljussens, Mitselwier, Moarre, Nijewier, Easternijtsjerk, De Skâns-Oostmahorn, Eastrum, Aldwâld, Peazens, De Trieme, Feankleaster, Waaksens, Westergeast, Sweagerbosk.

Uitzondering

Het college van B&W stelt voor de Nederlandse naam voor de dorpen in de oostelijke hoek van de gemeente (Burum, Munnekezijl, Warfstermolen en Kollumerpomp) te behouden. De dorpsbewoners zagen een Friese naam niet zitten.

Raad vroeg om Friese plaatsnamen

In de raadsvergadering van 20 september 2020 heeft de gemeenteraad een wijziging van de ChristenUnie en de FNP aangenomen over de invoering van Friese plaatsnamen. De wijziging geeft dorpen ook de ruimte om een ​​historische of dialectische naam te kiezen. Een meerderheid van het dorp moet daar dan voor zijn. De dorpsbelangenbesturen zijn hier geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld te reageren. Op basis hiervan heeft het college een uitvoeringsplan gemaakt.

18 dorpsbelangen reageerden

Een aantal besturen heeft aangegeven dat er historische redenen zijn tegen de invoering van de Friese plaatsnaam. Andere dorpen willen de Nederlandse naam behouden of geven aan de tweetalige plaatsnaamborden te willen behouden. In de brief die de dorpen in februari ontvingen, staat dat wanneer dorpen niet reageren, het college ervan uitgaat dat ze het eens kunnen zijn met de Friese plaatsnaam. Tien dorpen reageerden niet.

Een deel van de totale kosten wordt betaald uit subsidie ​​van de provincie en bestaande budgetten. € 408.000 komt uit de herverdelingstoeslag.

Invoering op 1 januari 2023

Het invoeren van plaatsnamen in gemeentelijke aanvragen vereist een goede voorbereiding en dat kost tijd. De voorbereiding en uitvoering zal dan ook plaatsvinden in 2021/2022 zodat de nieuwe plaatsnamen per 1 januari 2023 in werking kunnen treden. Dorpsbelangen, bewoners en bedrijven hebben dus ruim de tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe situatie.

Alleen de Friese naam op de borden

De vastgestelde plaatsnaam verschijnt op het plaatsnaambord. In de voormalige Ferwerderadiel staat alleen de Friese naam op het plaatsnaambord. In de andere voormalige gemeenten staat de Friese naam onder de Nederlandse naam. Het college stelt voor om in de nieuwe situatie te kiezen voor één naam.

Ook andere borden worden aangepast

Naast de plaatsnaamborden zijn er in de gemeente nog vele andere borden waar een plaatsnaam voorkomt. Dit zijn onder meer fietsrouteborden en andere verwijzingsborden. Ook deze zullen op termijn door de gemeente worden aangepast.

 

Regionaal nieuws

15,7 °C

11 inbraken

7 inbraken

Nieuwste items
Meest gelezen
5 jaar geleden
10 jaar
15 jaar
Verwijder zoveel mogelijk bubbels in dit klassieke bubbelschietspel.

Of speel iets anders op WâldNet Games.